Dňa 15.10.1920 v hostinci Jelínek  na Kapitulskej ulici v Nitre sa stretlo 32 milovníkov rybárstva na ustanovujúcej schôdzi rybárskej organizácie. V roku 1924 sa začali vytvárať rybárske spoločnosti. Jednou z nich bola aj Nitrianska rybárska spoločnosť, ktorá mala aj vlastné stanovy.

Dňa 6.12.1926 sa uskutočnila v Bratislave schôdza rybárskych spolkov na Slovensku za účasti funkcionárov Únie rybárskych spolkov v Prahe a Moravského zväzu. Účastníci tejto schôdze  schválili návrh na vytvorenie zväzu s tým, aby sa jeho členmi stali všetky rybárske spolky a spoločnosti

Prvý celoštátny zjazd  rybárov Československej republiky sa konal v dňoch 22.-24. mája 1938

Dňa 26.4.1946 sa v Žiline uskutočnilo valné zhromaždenie, na ktorom bol založený Jednotný rybársky zväz so sídlom v Žiline.

V roku 1957 sa konal I. zjazd Slovenského zväzu rybárov v Žiline. Zjazd schválil stanovy zväzu, plán činnosti na ďalšie obdobie a zvolil orgány zväzu. Nitriansky rybársky ľudový spolok bol v r.1963 premenovaný na MsO SRZ Nitra. Vtedajšia organizácia obhospodarovala rieku Nitra od Koniaroviec po Černík, neskôr i odstavené ramená rieky. Neskôr to boli štrkovisko Branč, Veľký Cetín, Čechynce, Kolíňany, Malanta, Čápor, Melek, Hruboňovo, Veľké Zálužie, rieka Radošinka, VN Jelenec.

Výrazné zmeny v rybárstve nastali v roku 1969. V súlade s federálnym usporiadaním našej vlasti sa vytvorili dva bratské rybárske zväzy a to: Český rybársky zväz a Slovenský rybársky zväz.

V rámci ochrany revírov vznikla v roku 1953 rybárska stráž ako vlastná ochrana revírov samostatnými rybármi. V súčasnej dobe je rybárska stráž verejným činiteľom.

Od roku 1950 sa každoročne usporadúvajú rybárske preteky. Zarybňovanie revírov sa uskutočňuje podľa plánu zarybnenia.

V rámci brigádnickej činnosti bol v rokoch 1970 – 1974 vybudovaný Rybársky dom pri revíre Hangócka. Investícia na výstavbu činila 200.000,- korún.

Ústredný výbor SRZ, zvolený na mimoriadnom zjazde SRZ v roku 1990, sa v roku 1992 pretransformoval na Radu a Prezídium SRZ so sídlom v Žiline.

Športová činnosť

Medzinárodná federácia športového rybárstva /CIPS/ bola založená v roku 1952 v Ríme na podnet športovcov z celého sveta. Zakladajúcu listinu podpísalo 16 štátov a národných rybárskych zväzov. Československý rybársky zväz sa stal členom CIPS 24. mája 1960. Slovenský rybársky zväz bol prijatý za člena až v roku 1995.

V roku 1981 bol pri MsO SRZ v Nitre založený odbor športovej činnosti. Zásluhu na jeho vzniku majú Eugen Pecsy a Jaroslav Depeš. V roku 1982 sa vytvorilo prvé pretekárske družstvo v love rýb na udicu, ktoré začalo pretekať v divízii Západoslovenského kraja. Medzi prvých pretekárov patrili: Depeš, Antoš, Balaďa, Takáč, Pecsyová, neskôr pribudli Klenko, Klenková, Citényi, Krakovík, Petrík, Hupka, Štefan. Vytvorili sa dve družstvá, z ktorých “A” družstvo  postúpilo v roku 1989 do II. celoslovenskej ligy.

Veľkým prínosom bol návrat nitrianskeho rodáka Eudarda Balážika zo zahraničia, ktorý svoje teoretické i praktické skúsenosti odovzdal našim pretekárom. Musíme brať do úvahy, že v tom čase boli informácie zo sveta málo dostupné, nehovoriac už vôbec o materiálnom vybavení  športovcov. V tomto období naša reprezentantka Janka Klenková skončila na druhom mieste na majstrovstvách ČSFR a Ivan Petrík bol majster Západoslovenského kraja. Družstvo MsO Nitra získalo tretie miesto na majstrovstvách kraja.  

Postupom času starší pretekári ukončili svoju činnosť a tak zostalo iba jedno družstvo, ktoré od roku 2004 preteká v divízii sk. “A”. Za toto družstvo pretekajú: Hupka, Lednár, Giertl, Burian I., Minárčiny, Burian T. Naši pretekári v súťaži obsadili  v roku 2005  III. miesto, v roku 2006 III. miesto, v roku 2007 – II. miesto. Okrem toho v Maduniciach získali III. miesto na Memoriáli Ottingera.

Od roku 1988 naša organizácia každoročne usporiadavala preteky LRU-P dvojíc podľa pravidiel CIPS –  „Memoriál Eugena Pécsyho“ na jeho počesť.

Od roku 2005 sa uskutočňuje medzinárodná súťaž LRU-P  na rieke Nitra – NITRIANSKY POHÁR. Tieto preteky  sú v rámci Slovenska  obľúbené, čo potvrdzuje i veľká účasť súťažiacich.

Naši pretekári venovali aj nemálo času výchove nových posíl z radov našich detí, z ktorých sa tí najlepší dostali do základnej zostavy pretekárskeho družstva (Krakovík J., Tóth R., Eršek S., Hupka V.ml. a iní). Úsilie korunovalo dosiahnutie výsledkov ako napr. prvé miesto Matuška R. a druhé miesto Antoš S. na majstrovstvách kraja. Ani ostatní neboli ukrátení. Naučili sa mnoho rybárskych techník, získali užitočné rady pre mladých rybárov a hlavne usmernení ako sa správať pri vode.

Športový oddiel pri MsO Nitra zabezpečuje podľa požiadavky RADY SRZ v Žiline i prípravu pretekov LRU – P v súťaži II. liga, alebo v divízii. Niektorí členovia športového oddielu /Hupka, Minárčiny, Hupková/ sú delegovaní RADOU SRZ ako rozhodca v súťažiach LRU – plávaná, LRU – prívlač, RT – rybolovná technika.

Nitriansky pohár 2007
 
Šari Štefan – Rendek Ervín (GARBOLINO)

Santus Miroslav – Gyurky Csabo (MsO Levice)

Pataky Zoltán – Bödö Atila (Jackie Team Maďarsko)

očne uskutočňuje preteky LRU-P dvojíc podľ CIPS – Memoriál Eugena Pécsyho