Dušan Janovič

predseda

Katarína Tothová

tajomníčka

Ing. Andrej Píš PhD.

podpredseda, hlavný hospodár

Marián Plevka

predseda obvodu č. 1

Vladimír Kóša

predseda obvodu č. 2

Imrich Čaládi

predseda obvodu č. 3

Lukáš Žitný

pomocný hospodár

Mgr. Juraj Peleška

člen výboru

Vladimír Hupka

športová činnosť

Ing. Ján Uhrin

vedúci rybárskej stráže

Kontrolná komisia MsO SRZ Nitra

Ing. Branislav Bojda

predseda kontrolnej komisie

Ing. Martin Nemky

člen

Ing. Juraj Šumichrast

člen

Prof. Ing. Svätoslav Hluchý CSc.

člen

Martin Šumichrast

člen