Cenník platieb na rok 2024

 Vypracovaný na základe Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a vydávaní povolení na rybolov, vydaná Radou SRZ Žilina.

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA.

Zápisné – nový člen

100,-   € 

dospelý člen

20,-  €

mládež od 15 do 17 rokov veku vrátane. Ak sa jedná o študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia sa táto doba predlžuje od 18. roku veku až do 25. roku veku študenta
– je nutné priniesť potvrdenie o štúdiu.

 5,-  € 

dieťa do 14 rokov veku vrátane

Poplatok za prestup

100,- €

dospelý člen

  20,- €

mládež od 15 do 17 rokov veku vrátane. Ak sa jedná o študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia sa táto doba predlžuje od 18. roku veku až do 25. roku veku študenta
– je nutné priniesť potvrdenie o štúdiu.

  5,- €

dieťa do 14 rokov veku vrátane

Povolenie na rybolov

Miestne 

60,- €

dospelý člen + mládež od 15 rokov veku vrátane

Miestne zľavnené 

40,-   € 

držiteľ ZŤP preukazu

Miestne povolenie

0,- € 

Pre členov 80 ročných a viac – platí pre členov, ktorí si túto zľavu uplatnili v minulom období, alebo ich členstvo v MsO Nitra trvá 5 rokov a viac.

Miestne deti

20,-   € 

 deti do 14 rokov veku vrátane

Zväzové 

75,- €

dospelý člen + mládež od 15 rokov veku vrátane

Zväzové deti

15,-   €

deti od 6 do 14 rokov veku vrátane

Zväzové deti

0,-   €

deti od 3 do 5 rokov veku vrátane

Upozornenie: Pri zakúpení zväzového povolenia musí byť zakúpené aj  miestne povolenie na rybolov

Členské

60,-   € 

dospelý člen

17,- €

mládež od 15 do 17 rokov vrátane. Ak sa jedná o študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia sa táto doba predlžuje od 18 až do 25. roku veku študenta
– je nutné priniesť potvrdenie o štúdiu

1,- €

deti do 14 rokov veku vrátane

Neodpracovaná brigáda v roku 2023

50,- €

dospelý člen /10 brigádnických hodín/

25,- €

mládež od 15 do 17 rokov /5 brigádnických hodín/ Ak sa jedná o študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia sa táto doba predlžuje od 18 až do 25. roku veku študenta
– je nutné priniesť potvrdenie o štúdiu

Neodpracovaná brigáda v roku 2024

70,- €

dospelý člen /10 brigádnických hodín/

35,- €

mládež od 15 do 17 rokov /5 brigádnických hodín/ Ak sa jedná o študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia sa táto doba predlžuje od 18 až do 25. roku veku študenta

Tlačivá pre deti do 15 rokov 

 2,-  € 

deti do 14 rokov

Tlačivá

2,- €

miestny rybársky poriadok, záznam o dochádzke k vode a úlovkoch, Zväzový rybársky poriadok

 1,-   €

miestny rybársky poriadok, záznam o dochádzke k vode a úlovkoch

1,-   €

Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z a Vyhláška MŽP SR k zákonu o rybárstve a Stanovy SRZ

1,-   €

Zväzový rybársky poriadok

Príspevok na nákup pozemkov

5,- €

člen od 18 rokov veku

Príspevok na opravu ciest  

15,- €

člen od 18 rokov veku

Poplatok za školenie a skúšky

30,- €

Poplatok za opakované skúšky 

50,- €

Školenie detí sa nespoplatňuje

Prestup z inej organizácie – podľa Smernice SRZ o platení zápisného a členských príspevkov na základe Žiadosti o prestup schvaľuje / neschvaľuje Výbor organizácie.

Celoročné hosťovacie povolenie – limitovaný počet 15 kusov – po schválení písomnej žiadosti Výborom SRZ MsO Nitra 130,- €

Prihlášky za nových členov od 15. roku veku si záujemcovia môžu podať v termíne od 2. 1. 2024 do 31. 3. 2024 osobne, poštou,  alebo e-mailom. Po tomto termíne nové prihlášky nebudú prijaté.

Prihlášky detí do 14 rokov je potrebné vopred posielať v termíne od 2. 1. 2024 do 31. 3. 2024. Deťa – nový člen, ktoré sa školenia nezúčastní, nebude mu vydané povolenie na lov rýb. Školenia sa zúčastnia deti od 6 do 14 rokov veku vrátane.

Tlačivá – Prihláška – pre dospelých a deti nájdete na našej stránke www.srznitra.sk

Povolenia na lov rýb sa budú vydávať do 31. 7. 2024 počas stránkových hodín, po tomto termíne budú ceniny iba na objednávku.

V Nitre, dňa 8. 12. 2024

Dušan Janovič – predseda SRZ MsO Nitra

Kombinácie platieb za povolenia – rok 2024

Miestne povolenie – dospelý člen, brigáda je odpracovaná

členská známka 

 60,- €

 miestne povolenie

60,- €

tlačivá  

1,- €

prísp. na nákup pozemkov

5,- €

prísp. na opravu ciest 

15,- €

SPOLU:

141,- €

Miestne povolenie – dospelý člen, brigáda nie je odpracovaná

členská známka   

60,- €

 miestne povolenie

60,- €

za neodpracovanú brigádu

50,- €

tlačivá

1,- €

prísp. na nákup pozemkov

5,- €

prísp. na opravu ciest 

15,- €

SPOLU:

191,- €

Miestne povolenie – dospelý člen od 80 rokov veku

platí pre členov, ktorí si túto zľavu uplatnili v minulom období, alebo ich členstvo v MsO Nitra trvá 5 rokov a viac.

členská známka  

 60,- €

miestne povolenie

0,- € , príp. 40,- €

tlačivá  

1,- €

prísp. na nákup pozemkov

5,- €

prísp. na opravu ciest

15,- €

SPOLU:  

81,- €, príp. 121,-€

Miestne povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda je odpracovaná

členská známka  

17,- €

miestne povolenie 

60,- €

 tlačivá   

 1,- €

SPOLU:

78,- €

Miestne povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná

členská známka  

17,- €

miestne povolenie  

60,- €

za neodpracovanú brigádu

25,- €

tlačivá

1,- €

SPOLU:  

103,- €

Miestne povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda je odpracovaná

členská známka

17,- €

miestne povolenie  

60,- €

tlačivá

1,- €

prísp. na nákup pozemkov 

5,- €

prísp. na opravu ciest

15,- €

SPOLU: 

98,- €

Miestne povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná

 členská známka

17,- €

miestne povolenie

60,- €

za neodpracovanú brigádu 

25,- €

tlačivá 

1,- €

prísp. na nákup pozemkov 

5,- €

prísp. na opravu ciest 

15,- €

SPOLU: 

123,- €

Miestne povolenie – zľavnené dospelý člen – ZŤP

členská známka  

 60,- €

miestne povolenie 

40,- €

tlačivá

1,- €

prísp. na nákup pozemkov

5,- €

prísp. na opravu ciest 

15,- €

SPOLU: 

121,- €

Miestne povolenie – deti od 6 do 14 rokov

členská známka

1,-€

miestne povolenie

20,-€

tlačivá 

2,- €

SPOLU:

23,- €  

Miestne povolenie – deti od 3 do 5 rokov

členská známka

1,-€

miestne povolenie

0,-€

tlačivá 

2,- €

SPOLU:

3,- € 

Zväzové povolenie – dospelý člen, brigáda je odpracovaná

členská známka

60,- €

miestne povolenie

60,- €

zväzové povolenie

75,- €

tlačivá  

2,- €

prísp. na nákup pozemkov

5,- €

prísp. na opravu ciest 

15,- €

SPOLU: 

217,- €

Zväzové povolenie – dospelý člen, brigáda nie je odpracovaná

členská známka 

60,- €

miestne povolenie

60,- €

zväzové povolenie

75,- €

za neodpracovanú brigádu

50,- €

 tlačivá  

2,- €

prísp. na nákup pozemkov

5,- €

prísp. na opravu ciest

15,- €

SPOLU: 

267,- €

Zväzové povolenie – dospelý člen od 80 rokov veku

platí pre členov, ktorí si túto zľavu uplatnili v minulom období, alebo ich členstvo v MsO Nitra trvá 5 rokov a viac

členská známka 

60,- €

miestne povolenie 

0,- €, príp. 40,-€

zväzové povolenie

75,- €

tlačivá 

2,- €

prísp. na nákup pozemkov

5,- €

prísp. na opravu ciest 

15,- €

SPOLU: 

157,- €, príp. 197,-€

Zväzové povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda je odpracovaná

členská známka 

17,- €

miestne povolenie

60,- €

zväzové povolenie

75,- €

tlačivá 

2,- €

SPOLU: 

154,- €

Zväzové povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná

členská známka 

17,- €

miestne povolenie

60,- €

zväzové povolenie  

75,- €

za neodpracovanú brigádu

25,- €

tlačivá

2,- €

SPOLU: 

 179,- €

Zväzové povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda je odpracovaná

členská známka 

17,- €

miestne povolenie  

60,- €

zväzové povolenie  

75,- €

tlačivá  

2,- €

prísp. na nákup pozemkov 

5,- €

prísp. na opravu ciest  

15,- €

SPOLU: 

174,- €

Zväzové povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná

členská známka  

17,- €

 miestne povolenie 

60,- €

zväzové povolenie   

75,- €

za neodpracovanú brigádu

25,- €

tlačivá 

 2,- €

prísp. na nákup pozemkov

 5,- €

prísp. na opravu ciest

 15,- €

SPOLU: 

199,- €

Zväzové povolenie –  ZŤP

členská známka  

60,- €

miestne povolenie 

40,- €

zväzové povolenie  

75,- €

 tlačivá  

2,- €

prísp. na nákup pozemkov

5,- €

prísp. na opravu ciest 

15,- €

SPOLU: 

197,- €

Zväzové povolenie – deti od 6 do 14 rokov

členská známka 

 1,-€

miestne povolenie 

20,- €  

zväzové povolenie

15,- €

tlačivá

 2,- €

SPOLU:

38,- €   

Zväzové povolenie – deti od 3 do 5 rokov

členská známka

1,- €

miestne povolenie 

  0,- €

zväzové povolenie 

  0,- €

tlačivá 

2,- €

SPOLU: 

3,- €