Výnimka na používanie rybárskeho člna pri love sumca

Obmedzenie príjazdu k OR Ľudovítová II.
15. júna 2024
Obmedzenie lovu rýb na rieke Nitra
8. júla 2024