Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

SENIOR cup 2023

11.05.2023 - štvrtok

MsO SRZ Nitra Vás pozýva na preteky v love rýb
SENIOR CUP v štvrtok 11.05.2023
 
PROPOZÍCIE PRETEKOV:

Organizačný štáb:           MsO  SRZ  Nitra
Riaditeľ pretekov:            Dušan Janovič
Hlavný rozhodca:          Gabriela Hupková 
Bodovacia komisia Tóthová, Hupka
 
Miesto pretekov:
Odstavné rameno Veľká Hangócka
 
ČASOVÝ PROGRAM:  štvrtok 11.05.2023
06.45 – 07.15 prezentácia
07.15 – 07.30 losovanie štartovných miest
07.30 – 08.00 presun pretekárov na stanovištia
08.00 – 12.00 preteky
12.00 – 13.00 Vyhodnotenie

 
Štartovné:   5,- €
Pretekov sa môžu zúčastniť členovia MsO SRZ Nitra               s platným rybárskym lístkom, ktorí dosiahnu v roku 2023 vek najmenej 62 rokov /ročník 1961 a menej/ alebo invalidní dôchodcovia
 
Štartovné  je možné zaplatiť počas úradných hodín do 9.5.2023, alebo ráno v deň konania pretekov
 
Kontakt:  RD         0911 134632
Hupka Vladimír     0905 274945
 
 
 
Technické pokyny:
 
Súťažiaci môže loviť na 2 udice opatrené jedným nadväzcom s jednoháčikom  povolenými spôsobmi lovu – na ťažko, feeder, plávaná. Množstvo krmiva, návnad a nástrah nie je stanovené. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie /povinné podložky/, aby nedošlo k ich poraneniu. Ihneď po ulovení bodovanej ryby je každý pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť rozhodcovi, ktorý bude merať úlovky priebežne a hneď po ich odmeraní rybu pustí šetrne späť do vody a do bodovacieho preukazu zapíše nameranú hodnotu, ktorú podpíše spolu s pretekárom.
 
Hodnotenie:
 
Hodnotená ryba je iba kapor s minimálnou dĺžkou 45 cm a amur s minimálnou dĺžkou 60 cm. Systém bodovania je        1 cm = 1 bod. Ohodnotení budú prví traja pretekári s najväčším počtom bodov, ktorí budú odmenení vecnými cenami.
 
Záverečné ustanovenia:
 
V prípade porušenia pravidiel, hrubého nešportového správania  má usporiadateľ právo vylúčiť pretekára bez náhrady štartovného. Každý pretekár súťaží na vlastné riziko.
 
Maximálny počet súťažiacich je 45 pretekárov.
Usporiadateľ v prípade nedostatočného počtu minimálne 20 prihlásených môže zrušiť konanie pretekov a prihláseným vráti štartovné
 

counter

13
Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk