Počasie Nitra tu
 
 

Jarné zarybnenie od dodávateľa z Maďarska

24.03.2020

Jarné zarybnenie od dodávateľa z Maďarska – 23. 3. 2020
 
Chovné revíry:
 
Cabaj: Kapor  priemerná váha 0,75 kg / kus /0,65 – 0,80 kg/ks/
                       60% šupináč / 40 % lysec
                       Spolu 2.000 kg
            Amur priemerná váha 1 kg/kus
                       Spolu 20 kg   
            Kapor váha nad 5 kg/kus (generačná ryba) = 10 kusov = 50 kg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Čápor : Kapor  priemerná váha 0,70 kg / kus /0,65 – 0,80 kg/ks/
                         60% šupináč / 40 % lysec
                         Spolu 1.000 kg
            Amur priemerná váha 1 kg / kus
                         Spolu  200 kg
            Kapor váha nad 5 kg / kus (generačná ryba) = 10 kusov = 50 kg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Lovné revíry:

        Kapor výber                               Kapor                               Lieň
priemer. váha 2,6 kg / ks,       priemer. váha nad 5 kg/ks          2-3-ročný  
                                                  (generačná ryba)

OR Ľudovítová I       350 kg                   50 kg                              7 kg
OR Ľudovítová III     450 kg                   50 kg                              8 kg
OR Ľudovítová IV     1.100 kg                 150 kg                           30 kg
OR Jelšovce             650 kg                   70 kg                             10 kg
OR Rohlík                250 kg                   30 kg                              5 kg
OR Koniarovce         1.400 kg                100 kg                             30 kg
VN Jelenec              1.800 kg                150 kg                             30 kg
Štrkovisko Čechynce  650 kg                  50 kg                                10 kg
Štrkovisko Ivánka      2.450 kg              250 kg                               50 kg
OR Hangócka spolu     900 kg                100 kg                               20 kg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:                     10000 kg               1000 kg                              200 kg
 

counter

13
Posledná úprava: 27.Oct.2020 01:10:17 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk