Počasie Nitra tu
 
 

Zníženie hladiny na VN Kráľová

Hladinový režim na VS Kráľová – oznámenie

    Na základe oznámenie energetického prevádzkovateľa Slovenské elektrárne a.s. Trenčín budú v termíne od 23.10.2017 do 03.12.2017 z dôvodu vykonávaných opráv odstavené obe turbíny.
    Toto obdobie využije aj vodohospodársky prevádzkovateľ, SVP š.p., na vykonanie plánovaných opráv na objektoch VS Kráľová, realizácia ktorých je limitovaná určitou úrovňou hladiny nádrží:
1)    Oprava opevnenia návodného svahu pravostrannej hrádze v km 1,720 – 2,140
2)    Čistenie nánosov v pravostrannom priesakovom rigol

Z dôvodu vykonávania týchto prác bude v termíne od 11.11.2017 do 30.11.2017 hladina v nádrži na úrovni cca 122,20 m n.m.
Poznamenávame, že uvedená úroveň hladiny nepredstavuje zníženie pod min. prevádzkovú hladinu 122,00 m n.m., a preto nie je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy.

Posledná úprava: 16.Oct.2019 10:10:07
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk