Počasie Nitra tu
 
 

Nitriansky pohár 2016

SRZ MsO Nitra Vás pozýva na preteky dvojčlenných družstiev
NITRIANSKÝ POHÁR 2016 zaradený do ATP 2016PROPOZÍCIE PRETEKOV:

Organizačný štáb:         MsO SRZ Nitra
Riaditeľ pretekov:          Vladimír Hupka
Hlavný rozhodca:          Gabriela Hupková
Sektorový rozhodca:     Ivan Minárčiny
Bodovacia komisia:       Hupková, Tóthová, Minárčinyová
Zdravotná služba:         PhDr. Mgr. Andrea Solgajová, 112

MIESTO PRETEKOV:

Preteky sa uskutočnia na rieke Nitra pred Hydrocentrálou za Rybárskym domom, kde sa uskutoční i zraz účastníkov.

Náhradná dráha: medzi Zoborským mostom na Mostnej ulici a Univerzitným mostom pri Mlynoch - stanovisko pri Polícii.

ČASOVÝ PROGRAM: 13.08.2016

06.30 – 07.00    prezentácia
07.00 – 07.30    žrebovanie štartovných miest
07.30 – 08.00    presun pretekárov
08.00 – 09.50    príprava / 09.00 kontrola krmiva/
09.50 – 10.00    kŕmenie
10.00 – 14.00    pretek
14.00 – 15.00    váženie, vyhlásenie výsledkov

ŠTARTOVNÉ:

Dvojčlenné družstvo: € 25,-
Uzávierka prihlášok : 10.08. 2016


TECHNICKÉ POKYNY:

Preteká sa v dvojčlenných družstvách podľa pravidiel CIPS 3. vydanie v zmysle neskorších doplnkov a modifikácii. Množstvo krmiva 20 l + živá 2,5 l /z toho 0,5 l patentky/

CHARAKTERISTIKA TRATE:

Breh – mierne regulovaný kameňmi s trávnatým porastom
Voda – tečúca s miernou prúdnosťou, hĺbka 2-3m
Dno – bahnité, s piesčito-hlinitým nánosom

VÝSKYT RÝB:

Všetky druhy nížinných rýb s prevahou belice, pleskáča, karasa a plotice.

HODNOTENIE:

Súťaží sa o víťazné poháre a vecné ceny.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Družstvá sa zúčastnia pretekov na vlastné náklady. V prípade nepriaznivého počasia sa preteky na nevyhnutný čas prerušia, alebo sa ukončia podľa pravidiel CIPS. Každý pretekár súťaží na vlastné riziko.

KONTAKTNÁ ADRESA:

Vladimír Hupka
Rekreačná 19
949 01 Nitra

Mobil: 0905 274945
e-mail: aqua@aquarium.sk

DOKUMENT NA STIAHNUTIE

Posledná úprava: 13.Oct.2019 09:10:40
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk