Počasie Nitra tu
 
 

Správa k úhynu rýb na našich revíroch

Komentár k výsledkom vyšetrenia vzorky rýb z revírov SRZ MsO Nitra Z výsledkov vyšetrenia násady kapra a karasa z revírov SRZ MsO Nitra je evidentné, že zdravotné problémy rýb boli spôsobené pôvodcom kožnej vredovitosti tzv. erytrodermatitídy. Toto ochorenie spôsobujú baktérie z rodu Aeromonas sp., pričom zarybnená násada nemusí vykazovať žiadne vonkajšie zmeny zdravotného stavu. Najčastejšie sa ochorenie prejavuje zápalovými zmenami na povrchu kože ako prekrvené šupinové puzdro, krvné výrony na koži (načervenalé ložiská) až po ohraničené vredovité ložiská, ktoré sú voľným okom zreteľne viditeľné. Za priaznivých okolností sa povrchové vredy vyhoja a na poškodenom mieste zostáva tmavá pigmentová jazva. Pôvodca ochorenia sa neprenáša na človeka a preto aj konzumácia rýb z postihnutej lokality je bez rizika negatívneho dopadu na ľudské zdravie. Na preliečenie obsádky rýb je vhodné podávať medikované krmivo RUPIN SPECIÁL v odporúčanej dávke 15 g na kilogram živej váhy ryby a to v 4 až 6 dávkach. Tak napr. na 1000 kg obsádky aplikujeme 60 až 90 kg granulovanej formy medikovaného krmiva. Pôvodca ochorenia však môže pretrvávať v rybách aj dlhšie a preto odporúčam na jeseň 2016 preventívne podať medikované krmivo. MVDr. Juraj Mészáros, CSc. Tak ako vo svojom stanovisku uviedol MVDr. Juraj Mészáros, CSc., kde podľa vyhotovených protokolov a v nich určených nálezoch bakteriálneho pôvodu (aeromonas sp. a enterobacter) vypracovaných oprávnenou inštitúciou v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne, určil ako príčinu zvýšenej mortality a zdravotných problémov u kaprovitých druhov rýb chorobu bakteriálneho pôvodu a to tzv. Erytrodermatitídu - teda kožnú vredovitosť. Táto sa prejavila nielen v našej domovskej organizácii SRZ Nitra ,ale vo väčšej či menšej miere postihla väčšinu rybárskych organizácií a súkromných revírov na Západnom Slovensku, kde spôsobila priame hospodárske škody. Vzhľadom na tento fakt a skutočnosť, že Miestne a Mestské organizácie SRZ, podnikatelia, prípadne iné právne subjekty a pod. uskutočňujú nákupy rybích násad od rôznych dodávateľov (hlavne ČR,HU,SR) je zrejmé, že dôvodom zvýšenej mortality u kaprovitých druhov rýb v oblasti západného Slovenska nebol pôvod daného zarybnenia (rybích násad), ale skôr len postupne zohrievajúca sa teplota vody (a s ňou priamo súvisiace teplotné zvrstvenie vodného stĺpca), ktorá pre danú baktériu a jej šírenie pôsobila optimálne. SRZ Nitra ako užívateľ rybárskych revírov prostredníctvom rybárskeho hospodára v rámci svojej pôsobnosti vykonal počas jarných intenzifikačných opatrení a udržiavacích prác na rybárskych revíroch vo svojom obhospodarovaní a pôsobnosti, všetky možné a potrebné opatrenia za účelom zníženia dopadu bakteriálnych, parazitických a viremických ochorení ako je vápnenie rybárskych revírov, preventívne preliečenie rybej osádky medikamentom, prikŕmenie kaprovitých druhov rýb glycidovými krmivami. SRZ Nitra si vyššie uvedenými (hlavne jarnými opatreniami) splnilo požiadavky potrebné do hlavnej rybárskej sezóny. Zvýšený úhyn kaprovitých druhov rýb (ktorý nastal túto rybársku sezónu pomerne neskoro, vzhľadom na teplotu vody) nebolo reálne možné aktívne riešiť a preliečiť rybiu obsádku , nakoľko by bolo nutné obmedziť výkon rybárskeho práva a rybárske revíry uzavrieť. Podané medikované krmivo Rupín špeciál, ktoré bolo aplikované do rybárskych revírov v jarnom období, nemalo z dlhodobého hľadiska na vyhodnotené a prejavené sa bakteriálne ochorenie požadovaný efekt, kde evidentne zaúčinkovalo iba na príznaky choroby tzv. jarnej virémie kaprovitých (mortalita na minimálnej hranici) a voči neskôr sa prejavenému bakteriálnemu ochoreniu (určenom ako kožná vredovitosť, teda Erytrodermatitída) boli kaprovité druhy rýb do určitej miery (prejavenej úhynom) vnímavé. Podaný medikament v jarnom období bol aplikovaný posledný možný dátumový termín (z dôvodu nízkej teploty vody) ale stále v súlade s medickou kartou liečiva - vzhľadom na denné stupne aby liečivá látka obsiahnutá v medikovanom krmive – oxytetracyklín nemala negatívny dopad na ľudské zdravie. Vyšetrovaná vzorka rýb v protokoloch určených a vyhotovených Veterinárnym a potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne bola vyhodnotená ako bakteriálne ochorenie kaprovitých rýb (enterobacter a erytrodermatitída),ktoré je po tepelnej úprave pre ľudské zdravie neškodné a na ľudí neprenosné. Ing. Andrej Píš - rybársky hospodár MsO Nitra

Posledná úprava: 13.Oct.2019 09:10:40
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk