Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

 
SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
 
Cenník platieb na rok 2023
vypracovaný na základe Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a vydávaní povolení na rybolov,  vydaná Radou SRZ Žilina
 
 
Zápisné – nový člen                      100,-   €    dospelý člen
                                                        17,-  €     mládež od 15 do 17 rokov veku vrátane. Ak sa 
                                                                        jedná o  študenta, ktorý študuje dennou formou
                                                                        štúdia sa táto doba predlžuje od 18. roku veku až  
                                                                        do 25. roku veku študenta    
  • je nutné priniesť potvrdenie o štúdiu.
                                                          2,-  €    dieťa do 14 rokov veku vrátane
Povolenie na rybolov
                        Miestne                    50,-   €     dospelý člen + mládež od 15 rokov veku vrátane
                        Miestne zľavnené    37,-   €     držiteľ ZŤP preukazu
                        Miestne povolenie     0,- €       pre členov 80 ročných a viac - platí pre členov,             
                                                                         ktorí si túto zľavu uplatnili v minulom období,
                                                                         alebo ich členstvo v MsO Nitra trvá 5 rokov
                                                                         a viac.
                        Miestne deti             14,-   €     deti do 14 rokov veku vrátane
                        Zväzové                   50,-   €     dospelý člen + mládež od 15 rokov veku vrátane
                        Zväzové deti            10,-   €     deti do 14 rokov veku vrátane
Upozornenie: Pri zakúpení zväzového povolenia musí byť zakúpené aj  miestne povolenie na   rybolov
 
Členské                                             41,-   €    dospelý člen
                                                          17,-   €    mládež od 15 do 17 rokov vrátane. Ak sa jedná
                                                                         o študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia
                                                                         sa táto doba predlžuje od 18 až do 25. roku veku
                                                                         študenta – je nutné priniesť potvrdenie o
                                                                         štúdiu
                                                            1,- €      deti do 14 rokov veku vrátane
 
Neodpracovaná brigáda                    50,-   €    dospelý člen /10 brigádnických hodín/
                                                          25,-   €    mládež od 15 do 17 rokov /5 brigádnických
                                                                         hodín/ Ak sa jedná
                                                                         o študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia
                                                                         sa táto doba predlžuje od 18 až do 25. roku veku
                                                                         študenta – je nutné priniesť potvrdenie o
                                                                         štúdiu
 
Tlačivá pre deti do 15 rokov                2,-  €   deti do 14 rokov
Tlačivá                                                 2,-   €   miestny rybársky poriadok, záznam o
                                                                         dochádzke k vode a  úlovkoch, Zväzový 
                                                                         rybársky poriadok
                                                             1,-   €   miestny rybársky poriadok, záznam o 
                                                                         dochádzke k vode a úlovkoch
                                                             1,-   €  Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z a Vyhláška
                                                                         MŽP SR k zákonu o rybárstve a Stanovy SRZ
Príspevok na nákup pozemkov            10,- €    člen od 18 rokov veku
Príspevok na opravu ciest                    10,- €    člen od 18 rokov veku
Poplatok za školenie a skúšky             30,- € 
Poplatok za opakované skúšky            50,- €
Školenie detí sa nespoplatňuje
 
Prestup z inej organizácie – podľa Smernice SRZ o platení zápisného a členských príspevkov na základe Žiadosti o prestup schvaľuje / neschvaľuje Výbor organizácie.
 
Celoročné hosťovacie povolenie – limitovaný počet 15 kusov – po schválení žiadosti Výborom SRZ MsO Nitra                   130,- €
 
Prihlášky za nových členov od 15. roku veku si záujemcovia môžu podať v termíne od 2. 1. 2023 do 31. 3. 2023 osobne, poštou,  alebo e-mailom. Po tomto termíne nové prihlášky nebudú prijaté.
Prihlášky detí do 14 rokov nie je potrebné vopred posielať, dieťa si vypísanú a podpísanú Prihlášku prinesie osobne na školenie detí.
 
V Nitre, dňa 16. 12. 2022                 Dušan Janovič – predseda SRZ MsO Nitra
 
Kombinácie platieb za povolenia – rok 2023
 
Miestne povolenie – dospelý člen, brigáda je odpracovaná
- členská známka                      41,- €
- miestne povolenie                  50,- €
- tlačivá                                      1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     10,- €
- prísp. na opravu ciest             10,- €
SPOLU:                                 112,- €
 
Miestne povolenie – dospelý člen, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    41,- €
- miestne povolenie                50,- €
- za neodpracovanú brigádu   50,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
- prísp. na opravu ciest            10,- €
SPOLU:                               162,- €
 
Miestne povolenie – dospelý člen od 80 rokov veku platí pre členov, ktorí si
                                                                         túto zľavu uplatnili v minulom období, alebo ich
                                                                         členstvo v MsO Nitra trvá 5 rokov a viac.
 
- členská známka                      41,- €
- miestne povolenie                    0,- € , príp. 37,- €
- tlačivá                                      1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     10,- €
- prísp. na opravu ciest             10,- €
SPOLU:                                  62,- €, príp. 99,-€
 
Miestne povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                50,- €
- tlačivá                                     1,- €
SPOLU:                                 68,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                50,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     1,- €
SPOLU:                                93,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                50,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
-prísp. na opravu ciest             10,- €
SPOLU:                                 88,- €
 
 
 
Miestne povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                50,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
- prísp. na opravu ciest            10,- €
SPOLU:                                113,- €
 
Miestne povolenie – zľavnené dospelý člen - ZŤP
- členská známka                    41,- €
- miestne povolenie                37,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
- prísp. na opravu ciest            10,- €
SPOLU:                                 99,- €
 
 
Miestne povolenie – deti od 6 do 14 rokov                                                                                                                          - členská známka                        1,-€
- miestne povolenie                  14,-€
- tlačivá                                       2,- €
SPOLU:                                  17,- €      
 
Miestne povolenie – deti od 3 do 5 rokov
  • členská známka            1,-€
  • miestne povolenie        0,-€
  • tlačivá                           2,- €
SPOLU:                                   3,- € 
 
Zväzové povolenie – dospelý člen, brigáda je odpracovaná
- členská známka                      41,- €
- miestne povolenie                  50,- €
- zväzové povolenie                 50,- €
- tlačivá                                      2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     10,- €
- prísp. na opravu ciest             10,- €
SPOLU:                                163,- €
 
Zväzové povolenie – dospelý člen, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                     41,- €
- miestne povolenie                 50,- €
- zväzové povolenie                50,- €
- za neodpracovanú brigádu   50,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
- prísp. na opravu ciest            10,- €
SPOLU:                                213,- €
 
Zväzové povolenie – dospelý člen od 80 rokov veku platí pre členov, ktorí si
                                                                         túto zľavu uplatnili v minulom období, alebo ich
                                                                         členstvo v MsO Nitra trvá 5 rokov a viac.
- členská známka                      41,- €
- miestne povolenie                    0,- €, príp. 37,-€
- zväzové povolenie                 50,- €
- tlačivá                                      2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     10,- €
- prísp. na opravu ciest             10,- €
SPOLU:                                 113,- €, príp. 150,-€
 
Zväzové povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                50,- €
- zväzové povolenie                50,- €
- tlačivá                                     2,- €
SPOLU:                               119,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                 50,- €
- zväzové povolenie                50,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     2,- €
SPOLU:                               144,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                     17,- €
- miestne povolenie                 50,- €
- zväzové povolenie                50,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
-prísp. na opravu ciest             10,- €
SPOLU:                               139,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                 50,- €
- zväzové povolenie                50,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
- prísp. na opravu ciest            10,- €
SPOLU:                               164,- €
 
Zväzové povolenie –  ZŤP
- členská známka                     41,- €
- miestne povolenie                 37,- €
- zväzové povolenie                50,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
- prísp. na opravu ciest            10,- €
SPOLU:                               150,- €
 
Zväzové povolenie – deti od 6 do 14 rokov
- členská známka                         1,-€
- miestne povolenie                  14,- € 
- zväzové povolenie                 10,- €
- tlačivá                                      2,- €
SPOLU:                                  27,- €     
 
Zväzové povolenie – deti od 3 do 5 rokov
  • členská známka             1,- €
  • miestne povolenie         0,- €
  • zväzové povolenie      10,- €
  • tlačivá                           2,- €
SPOLU:                                 13,- €
 
Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk