Počasie Nitra tu
 
 


 
SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA

Cenník platieb na rok 2020
vypracovaný na základe Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a vydávaní povolení na rybolov,  vydaná Radou SRZ Žilina
Zápisné – nový člen                      100,-   €    dospelý člen
                                                        17,-  €    mládež od 16 do 18 rokov. Ak sa jedná o    
      študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia sa táto doba predlžuje až do 25. roku veku študenta 
  • je nutné priniesť potvrdenie o štúdiu.
                                                          2,-  €    dieťa do 15 rokov
Povolenie na rybolov
                        Miestne                    46,-   €     dospelý člen + mládež od 16 rokov
                        Miestne zľavnené    33,-   €     držiteľ ZŤP prukazu
                        Miestne deti             14,-   €     deti do 15. roku veku /vrátane/
                        Zväzové                   40,-   €     dospelý člen + mládež od 16 rokov
                        Zväzové deti            10,-   €     deti do 15. roku veku /vrátane/
Upozornenie: Pri zakúpení zväzového povolenia musí byť zakúpené aj  miestne povolenie na rybolov
 
Členské                                             35,-   €    dospelý člen
                                                          17,-   €    mládež od 16 do 18 rokov. Ak sa jedná o
                                                                         študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia
                                                                         sa táto doba predlžuje až do 25. roku veku
                                                                         študenta – je nutné priniesť potvrdenie o
                                                                         štúdiu
                                                            1,- €      deti do 15. roku veku /vrátane/
 
Neodpracovaná brigáda                    50,-   €    dospelý člen /10 brigádnických hodín/
                                                          25,-   €    mládež od 16 do 18 rokov /5 brigádnických
                                                                         hodín/
Tlačivá pre deti do 15 rokov                2,-  €   deti do 15 rokov
Tlačivá                                                 2,-   €   miestny rybársky poriadok, záznam o
                                                                         dochádzke k vode a  úlovkoch, Zväzový  
                                                                         rybársky poriadok
                                                             1,-   €   miestny rybársky poriadok, záznam o  
                                                                         dochádzke k vode a úlovkoch
                                                             1,00 €  Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z a Vyhláška
                                                                         MŽP SR k zákonu o rybárstve a Stanovy SRZ
                                                            
Príspevok na nákup pozemkov            5,- €    člen od 19 rokov veku
Príspevok na opravu ciest                    5,- €    člen od 19 rokov veku
 
Prestup z inej organizácie – podľa Smernice SRZ o platení zápisného a členských príspevkov
 
Celoročné hosťovacie povolenie – limitovaný počet 15 kusov – po schválení žiadosti výborom SRZ MsO Nitra                   120,- €
 
V Nitre, dňa 25. 11. 2019                            
                                                                                 Dušan Janovič – predseda SRZ MsO Nitra
Kombinácie platieb za povolenia – rok 2020
 
Miestne povolenie – dospelý člen, brigáda je odpracovaná
- členská známka                      35,- €
- miestne povolenie                  46,- €
- tlačivá                                      1,- €
- prísp. na nákup pozemkov      5,- €
- prísp. na opravu ciest              5,- €
SPOLU:                                  92,- €
 
Miestne povolenie – dospelý člen, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    35,- €
- miestne povolenie                46,- €
- za neodpracovanú brigádu   50,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                               142,- €
 
Miestne povolenie – dospelý člen od 80 rokov veku
- členská známka                      35,- €
- miestne povolenie                    0,- €
- tlačivá                                      1,- €
- prísp. na nákup pozemkov      5,- €
- prísp. na opravu ciest              5,- €
SPOLU:                                  46,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 16 do 18 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                46,- €
- tlačivá                                     1,- €
SPOLU:                                 64,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 16 do 18 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                46,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     1,- €
SPOLU:                                 89,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 19 do 25 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                46,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
-prísp. na opravu ciest              5,- €
SPOLU:                                 74,- €
 
 
 
Miestne povolenie – mládež od 19 do 25 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                46,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                                 99,- €
 
Miestne povolenie – zľavnené - ZŤP
- členská známka                    35,- €
- miestne povolenie                33,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                                 79,- €
 
                       Miestne povolenie – deti do 15 rokov                                                                                    - členská známka                        1,-€
- miestne povolenie                  14,-€
- tlačivá                                       2,- €
SPOLU:                                  17,- €        
 
Zväzové povolenie – dospelý člen, brigáda je odpracovaná
- členská známka                      35,- €
- miestne povolenie                  46,- €
- zväzové povolenie                 40,- €
- tlačivá                                      2,- €
- prísp. na nákup pozemkov      5,- €
- prísp. na opravu ciest              5,- €
SPOLU:                                133,- €
 
Zväzové povolenie – dospelý člen, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                     35,- €
- miestne povolenie                 46,- €
- zväzové povolenie                40,- €
- za neodpracovanú brigádu   50,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                                183,- €
 
Zväzové povolenie – dospelý člen od 80 rokov veku
- členská známka                      35,- €
- miestne povolenie                    0,- €
- zväzové povolenie                 40,- €
- tlačivá                                      2,- €
- prísp. na nákup pozemkov      5,- €
- prísp. na opravu ciest              5,- €
SPOLU:                                  87,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 15 do 18 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                46,- €
- zväzové povolenie                40,- €
- tlačivá                                     2,- €
SPOLU:                               105,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 15 do 18 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                 46,- €
- zväzové povolenie                40,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     2,- €
SPOLU:                               130,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 19 do 25 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                     17,- €
- miestne povolenie                 46,- €
- zväzové povolenie                40,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
-prísp. na opravu ciest              5,- €
SPOLU:                               115,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 19 do 25 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                 46,- €
- zväzové povolenie                40,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                               140,- €
 
Zväzové povolenie –  ZŤP
- členská známka                     35,- €
- miestne povolenie                 33,- €
- zväzové povolenie                40,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                               120,- €
 
Zväzové povolenie – deti do 15 rokov
- členská známka                         1,-€
- miestne povolenie                  14,- € 
- zväzové povolenie                 10,- €
- tlačivá                                      2,- €
SPOLU:                                  27,- €       
 
 
 
 
 
Posledná úprava: 27.Oct.2020 01:10:17
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk