Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


 
SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Cenník platieb na rok 2022
vypracovaný na základe Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a vydávaní povolení na rybolov,  vydaná Radou SRZ Žilina
Zápisné – nový člen                      100,-   €    dospelý člen
                                                        17,-  €     mládež od 15 do 17 rokov veku vrátane. Ak sa 
                                                                        jedná o  študenta, ktorý študuje dennou formou
                                                                        štúdia sa táto doba predlžuje až do 25. roku veku
                                                                        študenta 
  • je nutné priniesť potvrdenie o štúdiu.
                                                          2,-  €    dieťa do 14 rokov veku vrátane
Povolenie na rybolov
                        Miestne                    46,-   €     dospelý člen + mládež od 15 rokov veku vrátane
                        Miestne zľavnené    33,-   €     držiteľ ZŤP prukazu
                        Miestne deti             14,-   €     deti do 14 rokov veku vrátane
                        Zväzové                   40,-   €     dospelý člen + mládež od 15 rokov veku vrátane
                        Zväzové deti            10,-   €     deti do 14 rokov veku vrátane
Upozornenie: Pri zakúpení zväzového povolenia musí byť zakúpené aj  miestne povolenie na rybolov
 
Členské                                             35,-   €    dospelý člen
                                                          17,-   €    mládež od 15 do 17 rokov vrátane. Ak sa jedná
                                                                         o študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia
                                                                         sa táto doba predlžuje až do 25. roku veku
                                                                         študenta – je nutné priniesť potvrdenie o
                                                                         štúdiu
                                                            1,- €      deti do 14 rokov veku vrátane
 
Neodpracovaná brigáda                    50,-   €    dospelý člen /10 brigádnických hodín/
                                                          25,-   €    mládež od 15 do 18 rokov /5 brigádnických
                                                                         hodín/
Tlačivá pre deti do 15 rokov                2,-  €   deti do 14 rokov
Tlačivá                                                 2,-   €   miestny rybársky poriadok, záznam o
                                                                         dochádzke k vode a  úlovkoch, Zväzový 
                                                                         rybársky poriadok
                                                             1,-   €   miestny rybársky poriadok, záznam o 
                                                                         dochádzke k vode a úlovkoch
                                                             1,-   €  Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z a Vyhláška
                                                                         MŽP SR k zákonu o rybárstve a Stanovy SRZ
Príspevok na nákup pozemkov            10,- €    člen od 18 rokov veku
Príspevok na opravu ciest                    10,- €    člen od 18 rokov veku
 
Prestup z inej organizácie – podľa Smernice SRZ o platení zápisného a členských príspevkov.
Celoročné hosťovacie povolenie – limitovaný počet 15 kusov – po schválení žiadosti výborom SRZ MsO Nitra                   130,- €
 
V Nitre, dňa 13. 12. 2021                            
                                                                                 Dušan Janovič – predseda SRZ MsO Nitra
 
Kombinácie platieb za povolenia – rok 2022
 
Miestne povolenie – dospelý člen, brigáda je odpracovaná
- členská známka                      35,- €
- miestne povolenie                  46,- €
- tlačivá                                      1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     10,- €
- prísp. na opravu ciest             10,- €
SPOLU:                                 102,- €
 
Miestne povolenie – dospelý člen, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    35,- €
- miestne povolenie                46,- €
- za neodpracovanú brigádu   50,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
- prísp. na opravu ciest            10,- €
SPOLU:                               152,- €
 
Miestne povolenie – dospelý člen od 80 rokov veku
- členská známka                      35,- €
- miestne povolenie                    0,- €
- tlačivá                                      1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     10,- €
- prísp. na opravu ciest             10,- €
SPOLU:                                  56,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                46,- €
- tlačivá                                     1,- €
SPOLU:                                 64,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                46,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     1,- €
SPOLU:                                 89,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                46,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
-prísp. na opravu ciest             10,- €
SPOLU:                                 84,- €
 
 
 
Miestne povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                46,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
- prísp. na opravu ciest            10,- €
SPOLU:                                109,- €
 
Miestne povolenie – zľavnené - ZŤP
- členská známka                    35,- €
- miestne povolenie                33,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
- prísp. na opravu ciest            10,- €
SPOLU:                                 89,- €
 
Miestne povolenie – deti do 14 rokov                                                                                                                          - členská známka                        1,-€
- miestne povolenie                  14,-€
- tlačivá                                       2,- €
SPOLU:                                  17,- €        
 
Zväzové povolenie – dospelý člen, brigáda je odpracovaná
- členská známka                      35,- €
- miestne povolenie                  46,- €
- zväzové povolenie                 40,- €
- tlačivá                                      2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     10,- €
- prísp. na opravu ciest             10,- €
SPOLU:                                143,- €
 
Zväzové povolenie – dospelý člen, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                     35,- €
- miestne povolenie                 46,- €
- zväzové povolenie                40,- €
- za neodpracovanú brigádu   50,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
- prísp. na opravu ciest            10,- €
SPOLU:                                193,- €
 
Zväzové povolenie – dospelý člen od 80 rokov veku
- členská známka                      35,- €
- miestne povolenie                    0,- €
- zväzové povolenie                 40,- €
- tlačivá                                      2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     10,- €
- prísp. na opravu ciest             10,- €
SPOLU:                                  97,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                46,- €
- zväzové povolenie                40,- €
- tlačivá                                     2,- €
SPOLU:                               105,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                 46,- €
- zväzové povolenie                40,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     2,- €
SPOLU:                               130,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                     17,- €
- miestne povolenie                 46,- €
- zväzové povolenie                40,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
-prísp. na opravu ciest             10,- €
SPOLU:                               125,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    17,- €
- miestne povolenie                 46,- €
- zväzové povolenie                40,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
- prísp. na opravu ciest            10,- €
SPOLU:                               150,- €
 
Zväzové povolenie –  ZŤP
- členská známka                     35,- €
- miestne povolenie                 33,- €
- zväzové povolenie                40,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov    10,- €
- prísp. na opravu ciest            10,- €
SPOLU:                               130,- €
 
Zväzové povolenie – deti do 14 rokov
- členská známka                         1,-€
- miestne povolenie                  14,- € 
- zväzové povolenie                 10,- €
- tlačivá                                      2,- €
SPOLU:                                  27,- €       
 
Posledná úprava: 01.Aug.2022 08:08:44
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk