Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PETÍCIA

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Cenník platieb na rok 2018
vypracovaný na základe Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a vydávaní povolení na rybolov č. 2603/675/16 vydaná Radou SRZ Žilina
Zápisné – nový člen                      100,-   €    dospelý člen
                                                        16,50 €    mládež od 15 do 18 rokov. Ak sa jedná o    
                                                                        študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia sa
                                                                        táto doba predlžuje až do 25. roku veku študenta 
  • je nutné priniesť potvrdenie o štúdiu.
                                                          1,70 €    dieťa do 14 rokov
 
Povolenie na rybolov
                        Miestne                    46,-   €     dospelý člen + mládež od 15 rokov
                        Miestne zľavnené    33,-   €     držiteľ ZŤP prukazu
                        Miestne deti             14,-   €     deti do 14. roku veku /vrátane/
                        Zväzové                   35,-   €     dospelý člen + mládež od 15 rokov
                        Zväzové deti            10,-   €     deti do 14. roku veku /vrátane/
Upozornenie – zmena: Pri zakúpení zväzového povolenia musí byť zakúpené aj  miestne povolenie na rybolov
 
Členské                                             30,-   €    dospelý člen
                                                          14,-   €    mládež od 15 do 18 rokov. Ak sa jedná o
                                                                         študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia
                                                                         sa táto doba predlžuje až do 25. roku veku
                                                                         študenta – je nutné priniesť potvrdenie o
                                                                         štúdiu
 
Neodpracovaná brigáda                    50,-   €    dospelý člen /10 brigádnických hodín/
                                                          25,-   €    mládež od 15 do 18 rokov /5 brigádnických
                                                                         hodín/
 
Tlačivá pre deti do 14 rokov                1,70 €   deti do 14 rokov
 
Tlačivá                                                 2,-   €   miestny rybársky poriadok, záznam o  
                                                                         úlovkoch, zväzový poriadok
                                                             1,-   €   miestny rybársky poriadok, záznam o
                                                                         úlovkoch
                                                             0,70 €  Zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z a Vyhláška
                                                                         MŽP SR č. 185/2006 Z.z.
                                                             1,60 €  Stanovy SRZ
 
Príspevok na nákup pozemkov            5,- €    člen od 18 rokov veku
 
Príspevok na opravu ciest                    5,- €    člen od 18 rokov veku
 
Prestup z inej organizácie – podľa Smernice SRZ o platení zápisného a členských príspevkov
 
Celoročné hosťovacie povolenie        92,- €
 
V Nitre, dňa 6. 11. 2017                                          Dušan Janovič – predseda SRZ MsO Nitra
Kombinácie platieb za povolenia – rok 2018
 
Miestne povolenie – dospelý člen, brigáda je odpracovaná
- členská známka                      30,- €
- miestne povolenie                  46,- €
- tlačivá                                      1,- €
- prísp. na nákup pozemkov      5,- €
- prísp. na opravu ciest              5,- €
SPOLU:                                  87,- €
 
Miestne povolenie – dospelý člen, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    30,- €
- miestne povolenie                46,- €
- za neodpracovanú brigádu   50,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                               137,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- miestne povolenie                46,- €
- tlačivá                                     1,- €
SPOLU:                                 61,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- miestne povolenie                46,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     1,- €
SPOLU:                                 86,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- miestne povolenie                46,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
-prísp. na opravu ciest              5,- €
SPOLU:                                 71,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- miestne povolenie                46,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                                 96,- €
 
 
Miestne povolenie – zľavnené - ZŤP
- členská známka                    30,- €
- miestne povolenie                33,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                                 74,- €
 
Miestne povolenie – deti do 14 rokov
- miestne povolenie                  14,-€
- tlačivá                                       1,70 €
SPOLU:                                  15,70 €        
 
Zväzové povolenie – dospelý člen, brigáda je odpracovaná
- členská známka                     30,- €
- miestne povolenie                  46,- €
- zväzové povolenie                 35,- €
- tlačivá                                      2,- €
- prísp. na nákup pozemkov      5,- €
- prísp. na opravu ciest              5,- €
SPOLU:                                123,- €
 
Zväzové povolenie – dospelý člen, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    30,- €
- miestne povolenie                 46,- €
- zväzové povolenie                35,- €
- za neodpracovanú brigádu   50,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                                173,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- miestne povolenie                46,- €
- zväzové povolenie                35,- €
- tlačivá                                     2,- €
SPOLU:                                 97,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- miestne povolenie                 46,- €
- zväzové povolenie                35,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     2,- €
SPOLU:                               122,- €
 
 
 
 
Zväzové povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- miestne povolenie                 46,- €
- zväzové povolenie                35,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
-prísp. na opravu ciest              5,- €
SPOLU:                               107,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- miestne povolenie                 46,- €
- zväzové povolenie                35,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                               132,- €
 
 
Zväzové povolenie –  ZŤP
- členská známka                    30,- €
- miestne povolenie                 33,- €
- zväzové povolenie                35,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                               110,- €
 
Zväzové povolenie – deti do 14 rokov
- miestne povolenie                  14,- € 
- zväzové povolenie                  10,-€
- tlačivá                                       1,70 €
SPOLU:                                   25,70 €          
Posledná úprava: 22.Oct.2018 12:10:42
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk