Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


Oznam - voľby

O Z N A M
 
Výbor SRZ MsO Nitra na základe Uznesenia č. 2/2022 RADY SRZ Žilina – schváleného Metodického pokynu pre konanie členských schôdzí, oznamuje svojim členom, re rok 2022 je rok volebný.
Návrhy kandidátov do Výboru, Kontrolnej komisie a delegáta na Snem SRZ je možné podať do 13. 4. 2022 osobne – počas stránkových hodín, prostredníctvom pošty alebo elektronicky /mailrznitra.sk/ na predpísanom tlačive s vlastnoručným podpisom a podpísaným súhlasom s návrhom na kandidáta za člena výboru, alebo kontrolnej komisie základnej organizácie.
 
Tlačivo: Návrh kandidáta do orgánu organizačnej zložky SRZ /za delegáta/ nájdete v dokumentoch na stiahnutie.
 

counter

13
Posledná úprava: 04.Oct.2022 06:10:32 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk