Počasie Nitra tu
 
 

OZNAM

O Z N A M

 
     Oznamuje našim členom, že v zmysle platnej Vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona o rybárstve je držiteľ povolenia na rybolov povinný odovzdať vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal. Záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje ryby nelovil.
Ak držitel povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu
riadne vyplnený Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch /Vzor a celoročný sumár sa nachádzajú na stranách 32 – 35 Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch/ môžete odovzdať osobne na rybársky dom,    a to
od 11. 1. 2021 do 25. 1. 2021 počas pracovných dní a sobôt
v čase od 10,00 hod do 17,00 hod,
kde dostanete potvrdenie o odovzdaní do členskej legitimácie.
 
V prípade, že je člen v tomto časovom rozsahu v karanténe, odovzdať Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch môže najneskôr do 5. 2. 2021.
 
Do priestorov chodby pri odovzdávaní povolenia na rybolov vstupujte k okienku v pravo po jednom
 
Povolenie na rybolov je možné poslať aj  poštou /najlepšie doporučene/.
 
Povolenie bude iba  riadne vypísané  podľa vzoru
 
 
 
 
Členskú známku na rok 2021 je potrebné zakúpiť do 31. 3. 2021 v zmysle Stanov SRZ     
 
Nezaplatením členského do uvedeného termínu členstvo vo zväze zaniká.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povolence na rybolov na rok 2021 si môžete uhradiť až po odovzdaní riadne vyplneného Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2020.
 
V záujme ochrany zdravia a minimalizácie zhromažďovania našich členov pri úhrade členských poplatkov sa výdaj uskutoční nasledujúcim spôsobom:

  • aby ste nestáli v rade niekoľko hodín, vyzdvihnete si časenku, ktoré budú vyložené počas stránkových hodín:
Od 11. 1. 2021 do 25. 1. 2021  o 9,30 hod
Od 26. 1. 2021 do 31. 3. 2021 o 11,30 hod
  • 1 kus časenky = 1 povolenie na rybolov /príp. úhrada členského/
  • V prípade, že budete uhrádzať viac povolení na rybolov /príp. úhrada členského/, zoberiete si toľko po sebe idúcich časeniek, koľko dokladov vybavujete
  • Ak budete mať iba 1 časenku a chcete vybaviť viacero dokladov, budú vám vydané iba jedny doklady.
  • V prípade, že sa na Vami prevzatú časenku nedostavíte, vybavíme Vás iba v prípade, že sa nejaká z vydaných časeniek uvolní.
  • Posledný doklad bude spracovaný počas dňa o 16,55 hod, príp. o 15,55 hod. od 26.1.

 
Časový rozpis vydávania povolení od 11. 1. 2021 do 25. 1. 2021:
10,00 – 13,00 hod = vydávanie povolení
13,00 – 13,15 hod = prestávka, dezinfekcia priestorov
13,15 – 15,00 hod = vydávanie povolení
15,00 – 15,15 hod = prestávka, dezinfekcia priestorov
15,15 – 17,00 hod = vydávanie povolení
 
Časový rozpis vydávania povolení od 26. 1. 2021 do 31. 3. 2021:
12,00 – 14,00 hod = vydávanie povolení
14,00 – 14,15 hod = prestávka, dezinfekcia priestorov
14,15 – 16,00 hod = vydávanie povolení
 
Členov Výboru, KK, DK a RS prosíme, aby si vopred telefonicky dohodli iný termín, ako je uvedený na tomto ozname /cez pondelky nebudete uprednotnení/.
 
 
ČASENKY SI VEZMITE IBA TOĽKO, KOĽKO VYBAVUJETE POVOLENÍ, PRÍP. ÚHR. ČLENSKÉHO

counter

13
Posledná úprava: 14.Apr.2021 05:04:49 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk