Počasie Nitra tu
 
 

Mimoriadny oznam

Zatvorená kancelária MsO SRZ Nitra!!!

O Z N A M
Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a rizika prenosu vírusu COVID 19 /koronavírus/
SRZ MsO Nitra oznamuje našim členom, že kancelária bude
od 16. 3. 2020 pre verejnosť

Z A T V O R E N Á     do odvolania
 

Zároveň umožňujeme našim členom úhradu prevodom na bankový účet s nasledovným postupom:

  1. E-mailom nahlásite záujem o vydanie povolenia na rybolov, spätne Vám bude oznámená suma úhrady a číslo účtu /do poznámky bude nutné uviesť Vaše meno, priezvisko a rok narodenia/
  2. Doklady rybára – členský preukaz s potvrdením o odovzdaní povolenia za rok 2019 /zvyčajne je pečiatka v členskej legitimácii/ a  brigádnický preukaz pošlete prostredníctvom pošty /najlepšie doporučene/  na adrsu:
Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia
Parkové nábrežie 29
P.O. Box 35/F
949 01  Nitra
  1. Po overení platby a jej správnej výšky Vám budú vystavené doklady poslané doporučene s doručenkou na adresu trvalého bydliska.
  2. Úhrada členskej známky sa vzhľadom na vzniknutú situáciu predlžuje do odvolania krízoveho stavu, t.j. členovia, ktorí si členskú známku uhradia aj po termíne 31. 3. 2020 nebudú žiadnym spôsobom sankcionovaní.
  3. V prípade záujmu o prerušenie členstva je potrebné nás kontaktovať e-mailom, spätne Vám bude vysvetlený postup.
  4. Týmto nariadením sa v súčasnej dobe odkladá aj prijímanie nových členov /dieťa, mládež, dospelý/

Pri vzniku nových okolností Vás budeme včas informovať.
 
Za pochopenie ďakujeme
                                                                                                                                Výbor SRZ MsO Nitra

counter

13
Posledná úprava: 27.Oct.2020 01:10:17 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk