Počasie Nitra tu
 
 

Rybárske preteky Senior Cup 2020

OR Veľká Hangócka

MsO Nitra Vás pozýva na preteky v love rýb 

SENIOR CUP v štvrtok 14.05.2020

 

PROPOZÍCIE PRETEKOV:

Organizačný štáb:           

MsO  SRZ Nitra

Riaditeľ pretekov:            

Dušan Janovič

Hlavný rozhodca:          

Vladimír Hupka  

Bodovacia komisia

Tóthová, Hupka, Žákovič

 

MIESTO PRETEKOV: 

Odstavné rameno Veľká Hangócka

 

ČASOVÝ PROGRAM:  štvrtok 14.05.2020

06.45 – 07.15

prezentácia

07.15 – 07.30 

losovanie štartovných miest

07.30 – 08.00

presun pretekárov na stanovištia

08.00 – 12.00

preteky

12.00 – 13.00

Vyhodnotenie 

 

ŠTARTOVNÉ:   5,- €

Pretekov sa môžu zúčastniť členovia MsO SRZ Nitra               s platným rybárskym lístkom, ktorí dosiahnu v roku 2020 vek najmenej 62 rokov /ročník 1958 a menej/ alebo invalidní dôchodcovia

 

Štartovné  je nutné zaplatiť od 5. 2. 2020 

do pondelka 11.05.2020

 

Kontakt:   RD 037/77 210 77   

 

TECHNICKÉ POKYNY:

 

Súťažiaci môže loviť na 2 udice opatrené jedným nadväzcom s jednoháčikom  povolenými spôsobmi lovu – na ťažko, feeder, plávaná. Množstvo krmiva, návnad a nástrah nie je stanovené. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poraneniu. Ihneď po ulovení bodovanej ryby je každý pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť rozhodcovi, ktorý bude merať úlovky priebežne a hneď po ich odmeraní rybu pustí šetrne späť do vody a do bodovacieho preukazu zapíše nameranú hodnotu, ktorú podpíše spolu s pretekárom. 

 

HODNOTENIE:

 

Hodnotená ryba je iba kapor s minimálnou dĺžkou 45 cm a amur s minimálnou dĺžkou 60 cm. Systém bodovania je        1 cm = 1 bod. Pretekári s najväčším počtom bodov budú odmenení vecnými cenami.

Prémia – pretekár, ktorý uloví najväčšiu = najdlhšiu rybu. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

 

V prípade porušenia pravidiel, hrubého nešportového správania  má usporiadateľ právo vylúčiť pretekára bez náhrady štartovného. Každý pretekár súťaží na vlastné riziko.

 

Maximálny počet súťažiacich je 40 pretekárov.

Usporiadateľ v prípade nedostatočného počtu minimálne 20 prihlásených môže zrušiť konanie pretekov a prihláseným vráti štartovné

counter

13
Posledná úprava: 04.Aug.2020 03:08:07 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk