Počasie Nitra tu
 
 

Pozvánka na mimoriadnu členskú schôdzu

21.09.2019

MsO SRZ  Nitra,  Parkové nábrežie 29,   949 01  NITRA
Výbor  MsO SRZ Nitra v zmysle  Stanov SRZ
zvoláva na deň
21. 9. 2019 – sobota
v čase od 9,00 hod. pri Rybárskom dome v Nitre
Parkové nábrežie 29
Mimoriadnu členskú schôdzu
SRZ MsO Nitra
P R O G R A M :
1. Zahájenie, schválenie programu ČS 
2. Voľba komisií /voľba skrutátora, pracovného predsedníctva,  mandátovej, volebnej/
3. Voľba dvoch delegátov a 1 náhradníka na Mimoriadny Snem SRZ
4. Diskusia - návrhy na úpravu Stanov SRZ
5. Správa mandátovej a volebnej  komisie -  uznesenie
6. Záver
 (v rámci bodu č. 7 – diskusia – je možné vystúpiť s maximálne 5-minútovým príspevkom, resp. návrhom)
V Nitre, dňa 2. 9. 2019  
Dušan Janovič
                                                                                                     predseda MsO SRZ Nitra

counter

13
Posledná úprava: 12.May.2020 08:05:28 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk