Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica MZ 1/2015

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Zápisnica č. 1/2015/MZ
z mimoriadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 8. 4. 2015

Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová, Milan Zelovič,  Andrej Píš, Marek Andraško,  Stanislav Žákovič, Imrich Čaládi,  Štefan Benedik, Ján Uhrín, Vladimír Hupka, Malián Plevka, Vladimír Kóša

Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Svätoslav Hluchý, Jaroslav Kahala

     Predseda Dušan Janovič nariadil zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výboru za účelom prejednaia ceny násadových rýb od dodávateľa z Maďarska, nakoľko ceny oproti jesennému zarybneniu sú zvýšené. Dodávateľ odôvodnil navýšenie ceny zavedením cestnej dane v Maďarsku a dialničných poplatkov. Ceny nám boli oznámené 4 dni pred nakládkou rýb. Je potrebné rozhodnúť, ako budeme ďalej postupovať.
Hospodár Andrej Píš navrhuje – vzhľadom na dobrý zdravotný a kondičný stav rýb, vzhľadom na ponuku vekovej triedy o ktorú máme záujem, je potrebné túto dodávku prevziať a ďalej jednať o cene s týmto dodávateľom.
Dňa 25. 4. 2015 sa uskutoční Valné zhromaždenie akcionárov Slovryb, bolo by dobré, aby sme sa zúčastnili, nakoľko aj naša organizácia vlastní dve akcie.
Na minulom zasadnutí výboru sme riešili zakúpenie dvoch kusov altánkov 3 x 4,5 m ale nebolo hlasované o ich zakúpení.
Stanislav Žákovič dal návrh na dobudovanie prístrešku k rybárskemu domčeku pri OR Ľudovítova II v sume do 300,- €
Andrej Píš informoval o začatí prác na oprave prístupovej cesty k OR Ľudovítová II, táto oprava cesty bola schválená v minulom roku.
Andrej Píš žiada zakúpenie 500 kg vápna a 100 kg chlórového vápna na dezinfekciu revírov. Navrhuje vykonanie kontrolných lovov na našich revíroch: Jelenec, Branč – Ivánka, Koniarovce a Ľudovítová IV za účelom zistenia zdravotného a kondičného stavu rýb pred zahájením sezóny.
Obvod III navrhuje zakúpenie mobilného navijaku 12 V do 3,5 tony. Je potrebné zistiť cenové ponuky
 

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk