Počasie Nitra tu
 
 
Pripravujeme


PROMO VIDEO

Zápisnica č.5/1015

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
Zápisnica č. 5/2015 z riadneho zasadnutia Výboru SRZ MsO Nitra
zo dňa 29. 5. 2015
Prítomní: pp. Dušan Janovič, Katarína Tothová,  Stanislav Žákovič,  Ján Uhrín, Vladimír Hupka, Marián Plevka

Ospravedlnení: pp. Imrich Čaládi, Andrej Píš, Vladimír Kóša, Štefan Benedik, Marek Andraško
Neospravedlnený: Milan Zelovič
Kontrolná komisia: pp. Branislav Bojda, Svätoslav Hluchý,  Juraj Šumichrast
Program:
1. Otvorenie
2. Došlá pošta
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Rôzne
5. Záver

1. Zasadnutie Výboru zahájil predseda MsO Dušan Janovič, privítal prítomných, predniesol program zasadnutia. Skonštatoval, že nakoľko nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov Výboru, Výbor nie je uznášania schopný, zasadnutie Výboru sa neuskutoční. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční dňa 22. 6. 2015.

Posledná úprava: 20.Sep.2023 01:09:24
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk