Počasie Nitra tu
 
 

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
 
O Z N A M
 
Výbor SRZ MsO Nitra na svojom zasadnutí dňa 5. 11. 2018 schválil vydávanie /predaj/ povolení na rybolov pre rok 2019 v nasledovných termínoch a za stanovených podmienok:
 
Stránkové dni a čas predaja a výdaja povolení na rybolov pre členov SRZ MsO Nitra:
 
JANUÁR   -   MAREC   2019
 
Od 2. 1. 2019 do 15. 1. 2019
- každý pracovný deň                od 10,00 hod do 17,00 hod
 
 
Od 16. 1. 2019 do 31. 3. 2019
- pondelok, streda, piatok         od 12,00 hod do 16,00 hod
 
Pondelky sú určené pre vybavovanie členov Výboru, KK, DK a RS, preto budú prednostne v tento deň vybavovaní.
 
APRÍL   -   DECEMBER   2019
Stránkový deň:   PONDELOK  od 12,00 hod   do   16,00 hod
 
 
Zakúpenie členskej známky, povolenia na rybolov a ostatných náležitostí bude prebiehať pre všetkých členov SRZ MsO Nitra výlučne v hotovosti na rybárskom dome a výlučne počas stránkových dní.
 
Člen SRZ MsO Nitra je povinný pri zakúpení náležitostí predložiť:
 - členský preukaz s aktuálnou fotografiou
-  brigádnický preukaz
-  vyplnené tlačivo: Súhlas so spracovaním osobných údajov /za dieťa do 15 rokov vyplní a podpíše zákonný zástupca/.
 
                                                                                           Dušan Janovič
                                                                                           predseda SRZ MsO Nitra
 
Posledná úprava: 16.Oct.2019 10:10:07
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk