Počasie Nitra tu
 
 

Cenníky na rok 2015

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA
 
Cenník platieb na rok 2015
 
Zápisné – nový člen                      100,-   €    dospelý člen
                                                        16,50 €    mládež od 15 do 18 rokov. Ak sa jedná o    
                                                                        študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia sa
                                                                        táto doba predlžuje až do 25. roku veku študenta 

  • je nutné priniesť potvrdenie o štúdiu.

                                                          1,70 €    dieťa do 14 rokov
 
Povolence na rybolov
                        Miestne                    46,-   €     dospelý člen + mládež od 15 rokov
                        Miestne zľavnené    30,-   €     držiteľ ZŤP prukazu
                        Miestne deti             14,-   €     deti do 14. roku veku /vrátane/
                        Zväzové                   73,-   €     dospelý člen + mládež od 15 rokov
                        Zväzové deti            20,-   €     deti do 14. roku veku /vrátane/
 
Členské                                             30,-   €    dospelý člen
                                                          14,-   €    mládež od 15 do 18 rokov. Ak sa jedná o
                                                                         študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia
                                                                         sa táto doba predlžuje až do 25. roku veku
                                                                         študenta – je nutné priniesť potvrdenie o
                                                                         štúdiu
 
Neodpracovaná brigáda                    50,-   €    dospelý člen /10 brigádnických hodín/
                                                          25,-   €    mládež od 15 do 18 rokov /5 brigádnických
                                                                         hodín/
 
Manipulačný poplatok                        1,70 €   deti do 14 rokov
 
Tlačivá                                                 2,-   €   miestny rybársky poriadok, záznam o  
                                                                         úlovkoch, zväzový poriadok
                                                             1,-   €   miestny rybársky poriadok, záznam o
                                                                         úlovkoch
                                                             0,70 €  Zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z a Vyhláška
                                                                         MŽP SR č. 185/2006 Z.z.
                                                             0,70 €  Stanovy SRZ
 
Príspevok na nákup pozemkov            5,- €    člen od 18 rokov veku
 
Príspevok na opravu ciest                    5,- €    člen od 18 rokov veku
 
Prestup z inej organizácie – podľa Smernice SRZ o platení zápisného a členských príspevkov
 
Celoročné hosťovacie povolenie        90,- €
 
 
V Nitre, dňa 19. 12. 2014                                          Dušan Janovič – predseda SRZ MsO Nitra
Kombinácie platieb za povolenia – rok 2015
 
Miestne povolenie – dospelý člen, brigáda je odpracovaná
- členská známka                      30,- €
- miestne povolenie                  46,- €
- tlačivá                                      1,- €
- prísp. na nákup pozemkov      5,- €
- prísp. na opravu ciest              5,- €
SPOLU:                                  87,- €
 
Miestne povolenie – dospelý člen, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    30,- €
- miestne povolenie                46,- €
- za neodpracovanú brigádu   50,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                               137,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- miestne povolenie                46,- €
- tlačivá                                     1,- €
SPOLU:                                 61,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- miestne povolenie                46,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     1,- €
SPOLU:                                 86,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- miestne povolenie                46,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
-prísp. na opravu ciest              5,- €
SPOLU:                                 71,- €
 
Miestne povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- miestne povolenie                46,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                                 96,- €
 
 
Miestne povolenie – zľavnené - ZŤP
- členská známka                    30,- €
- miestne povolenie                30,- €
- tlačivá                                     1,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                                 71,- €
 
Miestne povolenie – deti do 14 rokov
- miestne povolenie                  14,-€
- manipulačný poplatok             1,70 €
SPOLU:                                  15,70 €        
 
Zväzové povolenie – dospelý člen, brigáda je odpracovaná
- členská známka                     30,- €
- zväzové povolenie                 73,- €
- tlačivá                                      2,- €
- prísp. na nákup pozemkov      5,- €
- prísp. na opravu ciest              5,- €
SPOLU:                               115 ,- €
 
Zväzové povolenie – dospelý člen, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    30,- €
- zväzové povolenie                73,- €
- za neodpracovanú brigádu   50,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                               165,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- zväzové povolenie                73,- €
- tlačivá                                     2,- €
SPOLU:                                 89,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- zväzové povolenie                73,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     2,- €
SPOLU:                               114,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- zväzové povolenie                73,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
-prísp. na opravu ciest              5,- €
SPOLU:                                 99,- €
 
Zväzové povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná
- členská známka                    14,- €
- zväzové povolenie                73,- €
- za neodpracovanú brigádu   25,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                               124,- €
 
 
Zväzové povolenie –  ZŤP
- členská známka                    30,- €
- zväzové povolenie                73,- €
- tlačivá                                     2,- €
- prísp. na nákup pozemkov     5,- €
- prísp. na opravu ciest             5,- €
SPOLU:                               115,- €
 
Zväzové povolenie – deti do 14 rokov
- zväzové povolenie                  20,-€
- manipulačný poplatok              1,70 €
SPOLU:                                   21,70 €        

Posledná úprava: 16.Oct.2019 10:10:07
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk