Počasie Nitra tu
 
 

XI. Snem SRZ v Hornom Smokovci

Výsledky XI. snemu 2014

XI. Snem SRZ v Hornom Smokovci

Po štyroch rokoch sa v sobotu 29.11.2014 konal snem SRZ v hoteli Belleuve vo Vysokých Tatrách. Z 244 delegátov bolo prítomných 100% delegátov. Dusná atmosféra sa prejavila už na začiatku snemu, keď padli návrhy na rozšírenie pracovného predsedníctva o dvoch delegátov a bola schválená 191 hlasmi aj možnosť prítomnosti médii na sneme. Ďalší zádrhel sa objavil po návrhu delegáta, aby vo volebnej komisii nemohol byť žiadny zamestnanec zo sekretariátu RADY. Výsledkom bolo, že neskôr volebná komisia oznámila, že nemá prostriedky (PC a tlačiareň) na prípravu volebných lístkov, nakoľko im bolo povadané, že nech si urobia lístky sami, keď nemôže pracovať pracovníčka sekretariátu. Po búrlivej reakcii snemu na túto informáciu si to organizátori “teda rozmysleli” a snem sa pohol už bez zádrhelov ďalej. Schválili sa komisie, prečítali správy, prebehla diskusia, volili sa posty.

Voľba tajomníka a prezidenta SRZ:

Kandidáti na prezidenta SRZ boli traja.

Hlasovanie prebehlo v dvoch kolách takto:

1. kolo hlasovania:

RSDr. Rudolf Boroš – 75 hlasov

Peter Ptoprstý – 104 hlasov

Ing. Ferdinand Baláž – 61 hlasov /nepostúpil do druhého kola/

2. kolo hlasovania:

RSDr. Rudolf Boroš – 129 hlasov

Peter Patoprstý 112 hlasov

Za prezidenta SRZ bol zvolený RSDr. Rudolf Boroš

 

Kandidáti na tajomníka SRZ boli traja.

Hlasovanie prebehlo v dvoch kolách takto:

1. kolo hlasovania:

Ing. Ľuboš Javor – 73 hlasov

Ing. Ján Kohút – 107 hlasov

Ing. Peter Beleš – 62 hlasov /nepostúpil do druhého kola/

2. kolo hlasovania:

Ing. Ľuboš Javor – 129 hlasov

Ing. Ján Kohút – 114 hlasov

Za tajomníka SRZ bol zvolený Ing. Ľuboš Javor

V diskusii odzneli väčšinou kritické vystúpenia. Počas diskusie vystúpilo 12 diskutujúcich. Väčšina poukazovala na zle hospodárenie zväzu v predošlom období.

 

Voľba členov RADY SRZ za Nitriansky kraj:

Viceprezident za Nitriansky kraj: Ing. Ľubomír Stanko

Členovia RADY SRZ: pp. Ladislav Néveri, Eugen Farský, Alžbeta Sieglová

Člen KK pri Rade SRZ: p. Dušan Janovič

Z 34 členov RADY SRZ zostalo iba 15 pôvodných členov, 19 ľudí je nových - vrátane tajomníka a prezidenta.

Posledná úprava: 13.Oct.2019 09:10:40
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk