Počasie Nitra tu
 
 

OZNAM

O Z N A M

 
     Oznamuje našim členom, že v zmysle platnej Vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona o rybárstve je držiteľ povolenia na rybolov povinný odovzdať vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal. Záznam odovzdá aj vtedy, ak v období na ktoré sa povolenie vzťahuje ryby nelovil.
Ak držitel povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
 
Riadne vyplnené povolenie na rybolov /Vzor a celoročný sumár sa nachádzajú na stranách 32 – 35 Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch/ môžete odovzdať osobne na rybársky dom,    a to od 2. 1. 2019 do 15. 1. 2019 vrátane sobôt a sviatku
v čase od 10,00 hod do 17,00 hod,
kde dostanete potvrdenie o odovzdaní do členskej legitimácie.
Povolenie na rybolov je možné poslať aj  poštou /najlepšie doporučene/.
 
 
 
 
Členskú známku na rok 2019 je potrebné zakúpiť do 31. 3. 2019 v zmysle Stanov SRZ      
 
Nezaplatením členského do uvedeného termínu členstvo vo zväze zaniká.
 

Posledná úprava: 16.Nov.2019 06:11:37
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk