Počasie Nitra tu
 
 

Rybárske preteky SENIOR cup

10.05.2018

MsO Nitra Vás pozýva na preteky v love rýb
SENIOR CUP v štvrtok 10.05.2018

 
PROPOZÍCIE PRETEKOV:

Organizačný štáb:           MsO  SRZ  Nitra
Riaditeľ pretekov:            Dušan Janovič
Hlavný rozhodca:          Vladimír Hupka  
Bodovacia komisia Tóthová, Žákovič, Hupka
   
             
Miesto pretekov:
Odstavné rameno Veľká Hangócka
 
ČASOVÝ PROGRAM:  štvrtok 10.05.2018
 
06.45 – 07.15 prezentácia
07.15 – 07.30 losovanie štartovných miest
07.30 – 08.00 presun pretekárov na stanovištia
08.00 – 12.00 preteky
12.00 – 13.00 Vyhodnotenie

 
Štartovné:   5,- €
Pretekov sa môžu zúčastniť členovia MsO SRZ Nitra
 s platným rybárskym lístkom, ktorí dosiahnu v roku 2018
vek najmenej 62 rokov /ročník 1956 a menej/ alebo invalidní dôchodcovia
Štartovné  je nutné zaplatiť do pondelka 07.05.2018.
Kontakt:   RD  037/77 210 77,    0911 134632
Tóthová Katarína    0904 139313
 Hupka Vladimír     0905 274945
 Žákovič Stanislav   0905 543692
Technické pokyny:
 
Súťažiaci môže loviť na 2 udice opatrené jedným nadväzcom s jednoháčikom  povolenými spôsobmi lovu – na ťažko, feeder, plávaná. Množstvo krmiva, návnad a nástrah nie je stanovené. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poraneniu. Ihneď po ulovení bodovanej ryby je každý pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť rozhodcovi, ktorý bude merať úlovky priebežne a hneď po ich odmeraní rybu pustí šetrne späť do vody a do bodovacieho preukazu zapíše nameranú hodnotu, ktorú podpíše spolu s pretekárom.
 
Hodnotenie:
 
Hodnotená ryba je iba kapor s minimálnou dĺžkou 40 cm a amur s minimálnou dlžkou 60 cm. Systém bodovania je 1 cm = 1 bod. Ohodnotení budú prví traja pretekári s najväčším počtom bodov, ktorí budú odmenení vecnými cenami.
 Prémia – pretekár, ktorý uloví najväčšiu = najdlhšiu rybu.
 
Záverečné ustanovenia:
 
V prípade porušenia pravidiel, hrubého nešportového správania  má usporiadateľ právo vylúčiť pretekára bez náhrady štartovného. Každý pretekár súťaží na vlastné riziko.
 
Maximálny počet súťažiacich je 45 pretekárov.
Usporiadateľ v prípade nedostatočného počtu minimálne 20 prihlásených môže zrušiť konanie pretekov a prihláseným vráti štartovné.

Posledná úprava: 16.Nov.2019 06:11:37
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk