Počasie Nitra tu
 
 

OZNAM

Volebný poriadok

O Z N A M

 
Oznamujeme členom SRZ MsO Nitra, že kandidáti do Výboru, Kontrolnej komisie, za delegáta alebo náhradníka na Snem SRZ v zmysle Volebného poriadku účinného od 1. 1. 2018 na funkčné obdobie 2018 – 2022 môžu podávať svoje návrhy od 2. 2. 2018         do 19. 3. 2018 /posledné zasadnutie Výboru SRZ MsO Nitra pred Mestskou konferenciou/.
Návrh kandidáta musí obsahovať náležitosti podľa článku IV. odsek 4 - 7 Volebného poriadku Vydaného Radou SRZ Žilina, účinného              od 1. 1. 2018.
Platný volebný poriadok nájdete na stránke www.srznitra.sk, alebo  www.srzrada.sk
 
Osobou poverenou na preberanie Návrhov kandidátov do orgánu ZO SRZ a delegáta na Snem SRZ je v zmysle uznesenia výboru č. 1/2018/b zo dňa 29. 1. 2018 je tajomníčka SRZ MsO Nitra p. Katarína Tothová, a to v dobe stránkových hodín, prípadne prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky.
 

Posledná úprava: 14.Nov.2019 03:11:04
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk