Počasie Nitra tu
 
 

OZNAM

Dôležitý oznam!
Upozorňujeme rybárov loviacich na všetkých lovných revíroch MsO SRZ Nitra aby striktne dodržiavali platnú legislatívu na úseku rybárstva (zákon č.139/2002 Z.z. a jeho vykonávaciu vyhlášku č. 185/2006). Konkrétne aby sa zamerali na vybrané časti platných horeuvedených predpisov v nasledovných častiach: 
•    §16, písm. c) zákona o rybárstve, cit. "v kaprových vodách sa zakazuje - loviť na rybku prinesenú z iného revíru",
•    §18, ods. 1, zákona o rybárstve, cit. "Ochranou rybárstva sa rozumie ochrana rýb pred nepriaznivými vplyvmi prírody a pred škodlivými zásahmi ludí do rybárskych revírov"
S množiacimi sa prípadmi úhynu rýb hlavne u rybieho druhu úhora európskeho (Anguila anguila) je nutné upozorniť rybárov na vyššie uvedené paragrafové znenia, aby nekonali v ich rozpore a striktne dodržiavali platnú legislatívu na úseku rybárstva. 
V praxi to znamená, aby rybári nepoužívali nástrahové ryby prinesené z iných revírov, netransportovali (neprenášali) ryby medzi jednotlivými revírmi a ani nepoužívali ako nástrahové ryby jedince zakúpené v obchodoch (či už v SR, alebo v iných krajinách, ako často používaných nástrahách pri love sumca velkého napr.v Taliansku, Španielsku a pod.) Tieto zakúpené ryby sú často veterinárne nepreverené a predávané bez príslušných dokladov preukazujúcich zdravotný stav a zdravotnú bezchybnosť.
Týmto prenosom sa do rybárskych revírov dostávajú aj rôzne, často až velmi vážne ochorenia rýb najčastejšie rôzne vírusy, baktérie a endoparazity (napr.ako v posledom zistenom prípade u úhora európskeho - možné cestodózy, prípadne papilomatóza úhorov), ktoré sú na vonkajšom zdravotnom stave živých rýb len pomerne ťažko badatelné a po vyskytnutí sa a prepuknutí ochorenia v rybárskom revíry je ich eradikácia velmi komplikovaná.
Na základe uvedeného je potrebné pristupovať k danej situácii s plnou vážnosťou a striktne dodržiavať platné predpisy na úseku rybárstva, aby na rybárskych revíroch nevznikali zbytočné hospodárske škody spôsobené ludskou činnosťou (väčšinou vzniknuté z nedbanlivosti, prípadne zlej znalosti príslušných platných predpisov), a teda týmto spôsobom sa neznehodnocovali naše rybárske revíry.


Ing. Andrej Píš - rybarsky hospodár MsO SRZ Nitra, 15. 07.2017 

Posledná úprava: 14.Nov.2019 03:11:04
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk