Počasie Nitra tu
 
 

OZNAM

Jazda po pobrežných pozemkoch

O Z N A M
 
 
 
Prístup k vodným plochám je povolený motorovým vozidlám výlučne po zriadených spevnených cestách. Je zakázaný vjazd na poľnohospodárske pozemky a prejazd cez ne motorovým vozidlám, skútrom, motorovým trojkolkám a štvorkolkám – zákaz vjazdu na ornú pôdu, obilniny, plodiny a strniská.
Porušenie tohto zákazu môže byť posudzované v intenciách platnej legislatívy na nižšie uvedených úsekoch:
 

  • § 50 – Priestupky proti majetku, zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  • § 24 ods. 3 písm. k) – ochrana poľovníctva, zákona        č. 274/2009 Z.z. zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov,
  • § 305 – poškodzovanie rastlín a živočíchov ods. 2 zákona č. 300/2005 Z.z trestného zákona v platnom znení.

 
V zmysle § 5 ods. 1 Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z.:
„Užívateľ má právo vstupovať na pobrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere, ...“
 
Je potrebné si uvedomiť, že pri výkone rybárskeho práva máme právo prístupu k vode, nie k príjazdu motorovým vozidlom.

Posledná úprava: 16.Oct.2019 10:10:07
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk