Počasie Nitra tu
 
 

Pozvánka na mestskú konferenciu

01.04.2017

MsO SRZ  Nitra,  Parkové nábrežie 29,   949 01  NITRA
 
Výbor  MsO SRZ Nitra v zmysle § 14, ods. 2 Stanov SRZ
 
zvoláva na deň
 
1. 4. 2017 – sobota
v čase od 8,00 hod. v zasadačke  MsÚ Nitra
 
  MESTSKÚ KONFERENCIU
SRZ MsO Nitra

 
 
P R O G R A M :
 

  1. Zahájenie, schválenie programu ČS, spomienka na zosnulých členov MsO SRZ Nitra
  2. Voľba komisií /voľba skrutátora, pracovného predsedníctva, návrhovej a mandátovej   
            komisie/
  1. Správa o činnosti a čerpanie rozpočtu SRZ MsO Nitra za rok 2016, správa hospodára, kontrola   
            plnenia uznesenia z predošlej mestskej konferencie
  1. Správa Disciplinárnej komisie za rok 2016
  2. Správa kontrolnej komisie pri SRZ MsO Nitra za rok 2016
  3. Návrh rozpočtu na rok 2017, plán hlavných úloh na rok 2017
  4. Diskusia
  5. Správa mandátovej a návrhovej komisie  uznesenie
  6. Záver

 
 
(v rámci bodu č. 7 – diskusia – je možné vystúpiť s maximálne 3-minútovým príspevkom, resp. návrhom)
 
 
V Nitre, dňa 16. 12. 2016 
 
 
 

 
Dušan Janovič
   predseda MsO SRZ Nitra

Posledná úprava: 14.Nov.2019 03:11:04
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk