Počasie Nitra tu
 
 

OZNAM

Odovzdanie povolení na rybolov

     Oznamuje našim členom, že v zmysle § 14 ods. 16 Vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. je držiteľ povolenia na rybolov povinný odovzdať vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal. Záznam odovzdá aj vtedy, ak v období na ktoré sa povolenie vzťahuje ryby nelovil.
Ak držitel povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
 
Riadne vyplnené povolenie na rybolov /Vzor a celoročný sumár sa nachádzajú na stranách 27 – 31 Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch/ môžete prísť odovzdať osobne na rybársky dom, a to od 2. 1. 2017 do 15. 1. 2017 vrátane sobôt a sviatku
v čase od 10,00 hod do 17,00 hod,
 kde dostanete potvrdenie o odovzdaní do členskej legitimácie.
Povolenie na rybolov je možné poslať aj  poštou /najlepšie doporučene/.
 
 
 
 
Členskú známku na rok 2017 je potrebné zakúpiť do 31. 3. 2017 v zmysle Stanov SRZ § 10 ods. 1 písm. c/.
Nezaplatením členského do uvedeného termínu členstvo vo zväze zaniká.
 
 
 
 
 

Posledná úprava: 16.Oct.2019 10:10:07
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk