Počasie Nitra tu
 
 

Rybárske preteky SENIOR CUP

12.05.2016

MsO Nitra Vás pozýva na preteky v love rýb
SENIOR CUP v stredu 12.05.2016
 
PROPOZÍCIE PRETEKOV:
Organizačný štáb:                  MsO  SRZ  Nitra
Riaditeľ pretekov:                  Dušan Janovič
Hlavný rozhodca:                   Vladimír Hupka 
Bodovacia komisia     Tóthová, Žákovič, Hupka
           
                       
MIESTO PRETEKOV
Odstavné rameno Veľká Hangócka
 
ČASOVÝ PROGRAMštvrtok 12.05.2016
 
06.45 – 07.15  prezentácia
07.15 – 07.30 losovanie štartovných miest
07.30 – 08.00  presun pretekárov na stanovištia
08.00 – 12.00  preteky
12.00 – 13.00  Vyhodnotenie
 
ŠTARTOVNÉ:   5,- €
 
Pretekov sa môžu zúčastniť členovia MsO SRZ Nitra
 s platným rybárskym lístkom, ktorí dosiahnu v roku 2016
vek najmenej 62 rokov /ročník 1954  a menej/ alebo invalidní dôchodcovia
Prihlášky do súťaže je možné podať do pondelku 9.05.2016
Kontakt:   RD  037/77 210 77,    0911 134632
Tóthová Katarína  0904 139313,  Hupka Vladimír   0905 274945,  Žákovič Stano    0905 543692
 
TECHNICKÉ POKYNY:
 
Súťažiaci môže loviť na 2 udice opatrené jedným nadväzcom s jednoháčikom  povolenými spôsobmi lovu – na ťažko, feeder, plávaná. Množstvo krmiva, návnad a nástrah nie je stanovené. Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poraneniu. Ihneď po ulovení bodovanej ryby je každý pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť rozhodcovi, ktorý bude merať úlovky priebežne a hneď po ich odmeraní rybu pustí šetrne späť do vody a do bodovacieho preukazu zapíše nameranú hodnotu, ktorú podpíše spolu s pretekárom.
 
HODNOTENIE:
 
Hodnotená ryba je iba kapor s minimálnou dlžkou 40 cm a amur s minimálnou dlžkou 60 cm. Systém bodovania je 1 cm = 1 bod. Ohodnotení budú prví traja pretekári s najväčším počtom bodov, ktorí budú odmenení vecnými cenami.
 Prémia – pretekár, ktorý uloví najväčšiu = najdlhšiu rybu.
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
 
V prípade porušenia pravidiel, hrubého nešportového správania  má usporiadateľ právo vylúčiť pretekára bez náhrady štartovného. Každý pretekár súťaží na vlastné riziko.
 
Usporiadateľ v prípade nedostatočného počtu minimálne 20 prihlásených môže zrušiť konanie pretekov a prihláseným vráti štartovné. Maximálny počet pretekárov je 35.
 

Posledná úprava: 16.Oct.2019 10:10:07
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk