Počasie Nitra tu
 
 

OZNAM

CENNÍK POVOLENÍ NA RYBOLOV NA ROK 2016

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA

Cenník platieb na rok 2016

vypracovaný na základe Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a vydávaní 

Zápisné – nový člen                      100,-   €    dospelý člen

                                                        16,50 €    mládež od 15 do 18 rokov. Ak sa jedná o študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia sa táto doba predlžuje až do 25. roku veku študenta  

                                                          1,70 €    dieťa do 14 rokov

PovolenIe na rybolov

                        Miestne                    46,-   €     dospelý člen + mládež od 15 rokov

                        Miestne zľavnené    33,-   €     držiteľ ZŤP prukazu

                        Miestne deti             14,-   €     deti do 14. roku veku /vrátane/

                        Zväzové                   35,-   €     dospelý člen + mládež od 15 rokov

                        Zväzové deti            10,-   €     deti do 14. roku veku /vrátane/

Upozornenie – zmena: Pri zakúpení zväzového povolenia musí byť zakúpené aj  miestne 

povolenie na rybolov

Členské                                             30,-   €    dospelý člen

                                                          14,-   €    mládež od 15 do 18 rokov. Ak sa jedná o 

                                                                         študenta, ktorý študuje dennou formou štúdia 

                                                                         sa táto doba predlžuje až do 25. roku veku 

                                                                         študenta – je nutné priniesť potvrdenie o 

                                                                         štúdiu

Neodpracovaná brigáda                    50,-   €    dospelý člen /10 brigádnických hodín/

                                                          25,-   €    mládež od 15 do 18 rokov /5 brigádnických 

                                                                         hodín/

Manipulačný poplatok                        1,70 €   deti do 14 rokov

Tlačivá                                                 2,-   €   miestny rybársky poriadok, záznam o   

                                                                         úlovkoch, zväzový poriadok

                                                             1,-   €   miestny rybársky poriadok, záznam o 

                                                                         úlovkoch

                                                             0,70 €  Zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z a Vyhláška 

                                                                         MŽP SR č. 185/2006 Z.z.

                                                             1,60 €  Stanovy SRZ

Príspevok na nákup pozemkov            5,- €    člen od 18 rokov veku

Príspevok na opravu ciest                    5,- €    člen od 18 rokov veku

Prestup z inej organizácie – podľa Smernice SRZ o platení zápisného a členských príspevkov

Celoročné hosťovacie povolenie        92,- €

V Nitre, dňa 18. 12. 2015                                          Dušan Janovič – predseda SRZ MsO Nitra

povolení na rybolov č. 2302/473/15 vydaná Radou SRZ Žilina

– je nutné priniesť potvrdenie o štúdiu.

Kombinácie platieb za povolenia – rok 2016

Miestne povolenie – dospelý člen, brigáda je odpracovaná

- členská známka                      30,- €

- miestne povolenie                  46,- €

- tlačivá                                      1,- €

- prísp. na nákup pozemkov      5,- € 

- prísp. na opravu ciest              5,- €

SPOLU:                                  87,- €

Miestne povolenie – dospelý člen, brigáda nie je odpracovaná

- členská známka                    30,- €

- miestne povolenie                46,- €

- za neodpracovanú brigádu   50,- € 

- tlačivá                                     1,- €

- prísp. na nákup pozemkov     5,- € 

- prísp. na opravu ciest             5,- €

SPOLU:                               137,- €

Miestne povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda je odpracovaná

- členská známka                    14,- €

- miestne povolenie                46,- €

- tlačivá                                     1,- €

SPOLU:                                 61,- €

Miestne povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná

- členská známka                    14,- €

- miestne povolenie                46,- €

- za neodpracovanú brigádu   25,- € 

- tlačivá                                     1,- €

SPOLU:                                 86,- €

Miestne povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda je odpracovaná

- členská známka                    14,- €

- miestne povolenie                46,- €

- tlačivá                                     1,- €

- prísp. na nákup pozemkov     5,- €

-prísp. na opravu ciest              5,- €

SPOLU:                                 71,- €

Miestne povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná

- členská známka                    14,- €

- miestne povolenie                46,- €

- za neodpracovanú brigádu   25,- € 

- tlačivá                                     1,- €

- prísp. na nákup pozemkov     5,- €

- prísp. na opravu ciest             5,- €

SPOLU:                                 96,- €

Miestne povolenie – zľavnené - ZŤP

- členská známka                    30,- €

- miestne povolenie                33,- €

- tlačivá                                     1,- €

- prísp. na nákup pozemkov     5,- € 

- prísp. na opravu ciest             5,- €

SPOLU:                                 74,- €

Miestne povolenie – deti do 14 rokov

- miestne povolenie                  14,-€

- manipulačný poplatok             1,70 €

SPOLU:                                  15,70 €         

Zväzové povolenie – dospelý člen, brigáda je odpracovaná

- členská známka                     30,- €

- miestne povolenie                  46,- €

- zväzové povolenie                 35,- €

- tlačivá                                      2,- €

- prísp. na nákup pozemkov      5,- € 

- prísp. na opravu ciest              5,- €

SPOLU:                                123,- €

Zväzové povolenie – dospelý člen, brigáda nie je odpracovaná

- členská známka                    30,- €

- miestne povolenie                 46,- €

- zväzové povolenie                35,- €

- za neodpracovanú brigádu   50,- € 

- tlačivá                                     2,- €

- prísp. na nákup pozemkov     5,- € 

- prísp. na opravu ciest             5,- €

SPOLU:                                173,- €

Zväzové povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda je odpracovaná

- členská známka                    14,- €

- miestne povolenie                46,- €

- zväzové povolenie                35,- €

- tlačivá                                     2,- €

SPOLU:                                 97,- €

Zväzové povolenie – mládež od 15 do 17 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná

- členská známka                    14,- €

- miestne povolenie                 46,- €

- zväzové povolenie                35,- €

- za neodpracovanú brigádu   25,- € 

- tlačivá                                     2,- €

SPOLU:                               122,- €

Zväzové povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda je odpracovaná

- členská známka                    14,- €

- miestne povolenie                 46,- €

- zväzové povolenie                35,- €

- tlačivá                                     2,- €

- prísp. na nákup pozemkov     5,- €

-prísp. na opravu ciest              5,- €

SPOLU:                               107,- €

Zväzové povolenie – mládež od 18 do 25 rokov veku, brigáda nie je odpracovaná

- členská známka                    14,- €

- miestne povolenie                 46,- €

- zväzové povolenie                35,- €

- za neodpracovanú brigádu   25,- € 

- tlačivá                                     2,- €

- prísp. na nákup pozemkov     5,- €

- prísp. na opravu ciest             5,- €

SPOLU:                               132,- €

Zväzové povolenie –  ZŤP

- členská známka                    30,- €

- miestne povolenie                 33,- €

- zväzové povolenie                35,- €

- tlačivá                                     2,- €

- prísp. na nákup pozemkov     5,- € 

- prísp. na opravu ciest             5,- €

SPOLU:                               110,- €

Zväzové povolenie – deti do 14 rokov

- miestne povolenie                  14,- €  

- zväzové povolenie                  10,-€

- manipulačný poplatok              1,70 €

SPOLU:                                   25,70 €

Posledná úprava: 16.Oct.2019 10:10:07
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk