Počasie Nitra tu
 
 

OZNAM

ODOVZDÁVANIE POVOLENÍ NA ZYBOLOV ZA ROK 2015

Oznamuje našim členom, že v zmysle § 14 ods. 16 Vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. je držiteľ 

povolenia na rybolov povinný odovzdať vyplnený záznam do 15. januára 

nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal. Záznam odovzdá 

aj vtedy, ak v období na ktoré sa povolenie vzťahuje ryby nelovil. 

Ak držitel povolenia do stanoveného termínu záznam neodevzdá, užívateľ mu nevydá 

povolenie na nasledujúci rok.

Riadne vyplnené povolenie na rybolov /Vzor a celoročný sumár sa nachádzajú na stranách 27 

– 31 Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch/ môžete prísť odovzdať osobne na rybársky 

dom, a to od 2. 1. 2016 do 15. 1. 2016 vrátane sobot, nediel a sviatku 

v čase od 10,00 hod do 17,00 hod,

 kde dostanete potvrdenie o odovzdaní do členskej legitimácie.

Povolenie na rybolov je možné poslať aj  poštou /najlepšie doporučene/.

Členskú známku na rok 2016 je potrebné zakúpiť do 31. 3. 2016 v zmysle Stanov SRZ § 

10 ods. 1 písm. c/.

Nezaplatením členského do uvedeného termínu členstvo vo zväze zaniká.

Posledná úprava: 13.Oct.2019 09:10:40
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk