Počasie Nitra tu
 
 

OZNAM

STRÁNKOVÉ DNI

SRZ MsO Nitra, Parkové nábrežie 29, 949 01  NITRA

O Z N A M

Výbor SRZ MsO Nitra na svojom zasadnutí dňa 18. 12. 2015 schválil vydávanie /predaj/ 

povolení na rybolov pre rok 2016 v nasledovných termínoch a za stanovených podmienok:

Stránkové dni a čas predaja a výdaja povolení na rybolov pre 

členov SRZ MsO Nitra:

JANUÁR   -   MAREC   2016

Od 4. 1. 2016 do 15. 1. 2016

- každý pracovný deň                od 10,00 hod do 17,00 hod

Od 16. 1. 2016 do 31. 3. 2016

- pondelok, streda, piatok         od 12,00 hod do 16,00 hod

Pondelky sú určené pre vybavovanie členov Výboru, KK, DK a RS, preto budú 

prednostne v tento deň

APRÍL   -   DECEMBER   2016

Stránkový deň:   PONDELOK  od 12,00 hod   do   16,00 hod

Zakúpenie členskej známky, povolenia na rybolov a ostatných náležitostí bude 

prebiehať pre všetkých členov SRZ MsO Nitra výlučne v hotovosti na 

rybárskom dome počas stránkových dní.

     Člen SRZ MsO Nitra je povinný pri zakúpení náležitostí predložiť členský 

a brigádnický preukaz.


                                                                                           Dušan Janovič

                                                                                      predseda SRZ MsO Nitra

Posledná úprava: 16.Nov.2019 06:11:37
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk